kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הקנאה, היא גרמא לבא לידי שנאה, וגם היא יותר קשה כי מורד על הקדוש ברוך הוא למה השפיע טובה לחבירו יותר ממנו. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Pavydas sąlygoja neapykantą, nes žmogus maištauja prieš Kūrėją, kodėl Jis jo draugui duoda daugiau gerumo. (ravas Chaimas Vitalis „Švetumo vartai“)

שערי קדושה חלק א שער ד  

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

Rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                         1.


Kaip jau kalbėjome žmogus turi stengtis iš visų jėgų įvykdyti kiek tik įmanoma iš 613 priedermių mūsų dienomis.
Yra daug nuomonių apie (galimų šiandien įvykdyti) priedermių skaičių.
Pateiksime pradžioje pagal Rambamą, paskui ką pridėjo kiti išminčiai ir knyga Zohar:
iš priedermių „vykdyk“, kurios yra Toroje ir priedermes „vykdyk“, kurias pridėjo išminčiai.Šias priedermes suskirstysime į penkias dalis:


Pirma dalis: Priedermės, galiojančios maldos metu visomis paprastomis (ne švenčių) dienomis.


Antra dalis: Priedermės, priklausančios nuo laiko.


Trečia dalis: Priedermės, kurių įvykdymo galimybė ateina žmogui į rankas pati.


Ketvirta dalis: Priedermės, kurių įvykdymo žmogus turi stengtis ir ieškoti.


Penkta dalis: Priedermės, kurių įvykdymui nėra pas žmogų galimybės, ir šią galimybę suteikia pats Kūrėjas.                                                Pirma dalis


1. Žinoti, kad yra Kūrėjas, pagal eilutę:
שמע (Šma) Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas“ (Dvarim 6 – 4).
2. Sujungti Kūrėją, sakant: ה' אחד „Hašem Echad“, „Kūrėjas – Vienas“.
3. Pasidaryti cicitą ir apsigaubti juo.
4. Užsidėti ant galvos Raši tfiliną (iki vedybų) ir tfiliną rabeinu Tam (po vedybų).
5. Užsirišti rankos tfiliną tuo pačiu būdu.
6. Skaityti שמע „Šma“ du kartus per dieną.
7. Kiekvieną dieną tris kartus melstis שמונה עשרה „Šmone Esre“.
8. Priminti kiekvieną dieną, ką mums padarė Amalekas, sakant: אמן יהא שמיה רבא „Amen jehe Šema Raba“, „Amen, tegul būna didis Vardas“.
Kaip parašyta: „Ranka ant Kūrėjo krėslo“ (Šemot 17 – 16).
Ir kai sakome: „Priartink Kūrėjau prie savo didžio Vardo“.
9. Du kartus per dieną sakyti išpažintį („Tachanun“).
10. Kohenams kiekvieną dieną laiminti Izraelį.


                                                Antra dalis


1. Sakyti „kidūšą“ vynui, ateinant Šabatui ir išeinant (Šabatui) per „Avdalą“.
2. Ilsėtis per Šabatą nuo visų darbų.
3. Atsisakyti širdyje chameco keturioliktą Nisano mėnesio naktį.
4. Perskaityti Agadą apie Išėjimą iš Egipto pirmą Pesacho naktį.
5. Ilsėtis nuo darbų pirmą Pesacho dieną.
6. Valgyti macą pirmą Pesacho naktį.
7. Ilsėtis nuo visų darbų septintą Pesacho dieną.
8. Linksmintis per Pesachą, Šavuot ir Sukot. Linksminti savo žmoną, sūnus ir vargšus, kiekvieną pagal išgales.
9. Skaičiuoti Omero skaičiavimą 49 pilnas dienas, pradedant nuo 16 Nisano mėnesio nakties.
10. Ilsėtis nuo visų darbų per Šavuot šventę.
11. Ilsėtis nuo visų darbų per Roš Ašana.
12. Išgirsti per Roš Ašana Šofaro balsą (garsą).
13. Ilsėtis nuo visų darbų per Jom Kipurim.
14. Pasninkauti per Jom Kipurim.
15. Ilsėtis nuo visų darbų pirmą Sukot šventės dieną.
16. Ilsėtis nuo visų darbų Šmini Aceret šventės dieną.
17. Gyventi (sėdėti) Sukoje septynias šventės dienas.
18. Atlikti (košerinių) lulavo ir kitų minim (augalų rūšių) priedermę pirmą Sukot dieną.Trečia dalis (Priedermės, kurių įvykdymo galimybė ateina žmogui į rankas pati).


1. Parašyti Toros knygą.
2. Pritvirtinti mezuzą.
3. Pasakyti palaiminimą valgiui.
4. Mokytis Toros kiekvieną dieną, ir mokyti kitus.
5. „Veistis ir daugintis“.
6. Vesti žmoną pagal „kidušin“ tvarką.
7. Apipjaustyti savo sūnų.
8. Atskirti chalą iš duonos tešlos Izraelio žemėje.
9. Duoti cdaka (labdarą).
10. Skolinti vargšui.
11. Laiku grąžinti skolą.
12. Įrengti (ant stogo) apsauginę tvorelę.
13. Gerbti kohenus.
14. Gerbti talmidei chachamim (besimokančius Torą).
15. Gerbti tėvą ir motiną.
16. (Pagarbiai) bijoti tėvo ir motinos.
17. Mylėti artimą.
18. Mylėti „gerą“ (žmogų, perėjusį į judaizmą).
19. Laiku užmokėti samdomam darbininkui.
20. Pamaitinti samdomą darbininką.
21. Tikrinti (maistui skirtų) gyvulių ir žvėrių kašruto (tinkamumo) požymius.
22. Tikrinti paukščių kašruto požymius.
23. Tikrinti žuvų ir (valgomų) žiogų kašruto požymius.
24. Gedėti mirus artimiesiems.
25. Duoti (teisingą) kritiką.
26. Pasakius (prižadėjus) įvykdyti, t.y. nekalbėti tuščiai.
27. „Susilieti“ (susijungti) su Kūrėju.
28. Eiti Kūrėjo „keliais“.
29. Bijoti Kūrėjo.
30. Tolintis (atsitraukti) nuo nuodėmės.
31. Mylėti Kūrėją visais aspektais (sudėtinėmis dalimis), kaip prisakė mūsų mokytojai (išminčiai).Ketvirta dalis, priedermės, kurių įvykdymą žmogus turi ieškoti.


1. Atskirti (nuo derliaus) aukojimą – „didžiąją truma“.
2. Atskirti „dešimtinės“ aukojimą.
3. Atskirti „pirmąją dešimtinę“.
4. Atskirti „antrąją dešimtinę“.
5. Palikti vargšams „pea“ (nenuimtą nuo derliaus lauko kraštą), nukritusias varpas, užmirštus paimti pėdus. Palikti vargšams, skinant nukritusias vynuoges, smulkias vynuogių kekes.
6. Atiduoti kohenui košerinių gyvūnų pirmgimius.
7. Išpirkti asilo pirmgimį.
8. Sulaužyti asilo pirmgimiui sprandą.
9. Naudoti (Izraelio žemėje) tik ketvirtų metų vaisius.
10. Atiduoti kohenui gyvulio petį, žandikaulius ir skrandį.
11. Atiduoti kohenui pirmo avies kirpimo vilną.
12. Sugrąžinti surastus, kieno tai pamestus, daiktus.
13. Sugrąžinti pagrobtą turtą.
14. Gojui skolinti su procentais.
15. Išsireikalauti skolą iš svetimšalio.
16. Išnaikinti „avoda zara“ (stabmeldystę).
17. Patikrinti ir naudoti teisingas svarstykles, saiką ir matą.
18. Išpančioti nukritusį gyvulį.
19. Pakelti nukritusį gyvulį.
20. Prisiekti teisme Kūrėjo vardu.
21. Išvaryti iš lizdo paukštį.
22. Paskersti gyvulį, žvėrį ir paukštį.
23. Užpilti žemėmis paskerstų gyvulio ir paukščio kraują.
24. Šaukti ir maldauti maldoje, ištikus bendruomenę bėdai ח''ו (neduok dieve), trimituoti trimitu ir pūsti šofarą.
25. Ilsėtis nuo žemės darbų septintais (šmita) metais.
26. Atsisakyti nuo derliaus septintais metais (čia yra ginčas: ar tai Toros, ar išminčių liepimas).
27. Išsiskiriant su žmona, parašyti „get“ (skyrybų raštą).
28. Nazirui auginti plaukus.
29. Gelbėti persekiojamus.
30. Priversti prievartautoją vesti savo auką.
31. Priversti žmonos šmeižikui gyventi su apšmeižta žmona visą gyvenimą.
32. Atiduoti už Kūrėją net sielą (gyvybę).
33. Paskirti teisėjus ir teismo vykdytojus.
34. Nekreipti dėmesio į teisiamojo visuomeninę ar materialią padėtį.
35. Liudyti teisme.
36. Nuteisti neteisingus liudininkus.
37. Tyrinėti liudininkus.
38. Neuždėti ką tik vedusiam sunkių įpareigojimų.
39. Teisti už visų rūšių įžadų sulaužymą.
40. Atlyginti piniginius nuostolius ar turtinę žalą. Teisti už padarytą žalą gyvuliams, teisti už jaučio subadymą, teisti už kūno sužalojimą. Teisti už duobės iškasimą artimui, kad padaryti žalą, teisti už padegimą. Teisti už patikėtų saugoti daiktų praradimą. Teisti už visas pirkimo ar pardavimo žalas. Teisti už visus priimtus ir nevykdomus žodinius įsipareigojimus. Laikytis palikimo įstatymų.
41. Įpareigoti vagiui materialiai atlyginti nuostolius.
42. Sekti pagal daugumą.Penkta dalis, priedermės, kurių įvykdymui nėra pas žmogų galimybės, ir šią galimybę suteikia pats Kūrėjas.


1. Išpirkti pirgimį sūnų (pas koheną).
2. Paimti į žmonas mirusio brolio žmoną.
3. Išlaisvinti mirusio brolio žmoną nuo šios priedermės.


(Šešta dalis) Priedermės, kurias pridėjo išminčiai


1. Uždegti Šabato žvakes.
2. Uždegti Chanukos žvakes.
3. Perskaityti per Purimą „Esteros Megilą”.
4. Nuplauti rankas (prieš valgį).
5. „Eruv chacerot” – „apjungti kiemus” (per Šabatą ir šventes).
6. „Eruv tchumin” – „apjungti teritorijas”, vardan priedermės.
7. „Eruv tavšilin” – „apjungti” maisto produktus (Šabatui ir šventėm).
8. Įstatymai apie bendras valdas.
9. Pasninkauti keturis pasninkus (ir Esteros pasninką):
a) 17 tamuzo.
b) 9 avo.
c) 3 tišrei.
d) 10 teveto
e) Esteros pasninką.
10. Pasninkauti bendruomenės pasninkus (dėl bendrų bėdų).


(Septinta dalis) Priedermės „daryk“ pagal autorius (išminčius)


1. Bodėtis (šlykštėtis) netinkamais (nešvariais, nekošeriniais) indais.
2. Panardinti (apiplauti) naujus indus.
3. Tikrinti ar nėra chameco 14 Nisano naktį.
4. Valgyti „maror” (karčiąsias žoles) pirmą Pesacho naktį.
5. Laiminti už visas priedermes, už visus stebuklus ir už visus gyvenimo įvykius.
6. Skaityti Torą laiku, nustatytu mūsų mokytojo Moše, t.y. per Šabatus, švenčių dienomis ir t. t.