kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכן מובן לכל בן הגיון שבמקום שאנו עוסקים בדבר רוחני ואין צריך לומר עם אלקיות אין לנו שם שום מלות ואותיות להגות בהם. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Iš tikro kiekvienam „blaivaus proto” žmogui aišku, kad kai mes nagrinėjame dvasinį dalyką, ir tuo labiau „Dieviškumą“, mes negalime naudotis įprastiniais mūsų žodžiais ir išsireiškimais. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

הקדמת פי חכם ג, ד  

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                3.


Parašyta išminčių midrašuose ir daugelyje „Zohar“, bei „Tikunim“ vietų, kad visi aukštutiniai pasauliai su visa jų kokybe ir kiekybe iš pat pradžių yra paruošti tik Izraelio sūnų tobulumui.
Tai reiškia, kad Izraelio (einančio tiesiai į Kūrėją) siela yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“, ir „veiksmo pabaiga pradinėje mintyje“.
Todėl Kūrėjo „paprastas“ noras yra „padaryti sieloms malonumą“, kaip užmokestį už jų triūsą.
Ir dėl šios priežasties „nusidriekė“ prieš Kūrėjo akis visa realybė, „priežasties ir pasekmės“ keliu.
Iš tikro realybė „nusileidžia“ pakopoms per pasaulius:
Adam Kadmon, Acilut, Brija, Jecira, Asija,
kol galiausiai išveda du aspektus: sielą ir kūną, „apsirengusius“ vieną kitame.


Tai reiškia, kad siela iš „paslėptų“ aukštybių nusileidžia ir „aprengia“ materialų kūną,
t.y. realybės „Esmė“ (Mahut) nusileidžia iki žemiausio aspekto – materialaus kūno, turinčio sielą.
Taip, „priežasties ir pasekmės“ keliu išsivystė „realybės egzistavimas“ (Mahut kijum amecijut).
Ir tai šviesos poveikio bei nusileidimo pakopos, kuriomis aukščiausia šviesa galiausiai turi nusileisti ir ateiti į sielą, „apsirengusią“ mūsų pasaulio kūnu.
Kaip parašyta:
„Ir prisipildys visa žemė Kūrėjo pažinimo“ (Ješaja 11).
Ir dar parašyta:
„Ir jau nemokys žmogus savo draugo pažinti Kūrėją, nes visi pažins Mane (Kūrėją) nuo mažo iki didelio“(Jeremija 31).


Iš tikro išminčių knygose ir šventame Zohare rašoma, kad:
„Visa Tora yra Kūrėjo vardai“.
Tai reiškia, kad visi „pasakojimai“, įstatymai ir nuostatos, esantys Toroje, visa tai yra „Kūrėjo vardai“.
Ir pagal taisyklę – „Visko, ko nesuvokei (nepasiekei), negalima apibrėžti ar pavadinti vardu“,
reikia suprasti, kad „Kūrėjo vardų“ paslaptis – tai Kūrėjo suvokimo ir „pasiekimo“ paslaptis.
Iš tikro tai suvokimas, išeinantis iš Kūrėjo, jo tarnams pranašams ir teisuoliams, kiekvienam pagal jo nuopelnus.
Kaip parašyta:
„Ir būsiu aš (Moše) ir Tavo tauta šlovingiausia iš visų pasaulio tautų“ (Šmot 33 – 16).


Iš tikro šis „šlovingumas“ ateina pas mus Toros gavimo ir priedermių vykdymo dėka.
Ir pradedant nuo „atviro“ (paprasto, praktinio) priedermių vykdymo, žmogus gauna „sgula“ (dovaną).
Tai reiškia, kad žmogus „išsityrina“ savo „kūną“ (kūniškus norus) ir iškelia sielos norus bei reikšmę į tokį lygį, kad gali suvokti visą Torą ir priedermes aspektu: „Kūrėjo vardai“.
Ir tai yra visas užmokestis, skirtas sieloms „Ateityje, kuri ateis“ (le atid lavo).
Iš tikro žmogus net ir mūsų pasaulyje gauna užmokestį, kaip parašyta Gmaroje (Talmude):
„Savo pasaulį pamatysi (dabar) savo gyvenime“.
Ir suprask.


                                                             4.


Dabar aišku, kas parašyta kelete vietų „Zohare“ ir „Tikunim“, kad 613 priedermių yra vadinamos: „613 Toros patarimų“.
Tačiau taip pat daugelyje vietų 613 priedermių yra vadinamos: „613 užstatų“.
Iš tikro pradžioje žmogus privalo vykdyti – saugoti Torą ir priedermes, tam kad „išsityrinti“ kūną ir „užauginti“ savo sielą.
Ir tada šios 613 priedermių yra „613 patarimų“, t.y. patarimai, kaip galima galiausiai ateiti pas Karalių ir nusipelnyti Jo „Veido šviesą“.
Tai reiškia, kad Toros laikymasis ir priedermių vykdymas po truputį „nuskaidrina“ (apdovanoja) žmogų, kol jis nusipelno „Gyvojo Karaliaus Veido“.


Todėl parašyta Talmude:
„Koks skirtumas Kūrėjui, ar gyvulys yra pjaunamas nuo gerklės, ar nuo sprando, t.y. Tora ir priedermės yra duotos tik tam, kad „išgryninti“ Jomis Izraelį“.
Ir kai yra pakankamai „išsigryninama“, nusipelnoma „Karaliaus Veido šviesos“.
Iš tikro tada žmogui „atsiveria“ akys ir siela, ir žmogus nusipelno suvokti – pasiekti 613 šventų šviesų, esančių 613 priedermių.
Ir tai – „Šventų vardų“ paslaptis.
Todėl žmogus, vykdydamas kiekvieną priedermę, „pasiima“ – gauna tą dalį šviesos, „užstatytos“ priedermėje.
Tai reiškia, kad „priedermė“ yra „indas“, į kurį apsirengia „šviesa“, ir tai „Šventas vardas“, skirtas būtent šiai priedermei.


Tai tai pat paslaptis:
„Priedermė yra žvakė, o Tora – šviesa“.
Iš tikro tada žmogui 613 priedermių jau vadinasi „613 užstatų“.
Ir tai panašu į žmogų, sudėjusį brangakmenis ir perlus į indą, ir sakantį savo mylimam draugui: „Paimk šį indą ir labai saugok jį nuo vagių ir plėšikų“.


Iš tikro nors „draugai“ kalbasi tik apie „indą“ – priedermes, tačiau visa esmė yra brangakmeniuose ir perluose, esančiuose inde, t.y. Toros šviesoje.
Ir įsižiūrėk gerai.