kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הָא לַחְמָא עַנְיָא דִי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם כָּל דִכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכל, כָּל דִצְרִיךְ יֵיתֵי וְיִפְסַח הָשַׁתָּא הָכָא, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל הָשַׁתָּא עַבְדֵי, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּנֵי חורִין. מהגדה של פסח Štai mano vargo duona, kurią mano tėvai valgė Egipto žemėje, kiekvienas alkanas – ateis ir pavalgys, kiekvienas, norintis padaryti Pesachą (Peršokimą), ateis ir padarys. Šiais metais – čia, kitais metais – Izraelio žemėje, šiais metais – vergai, kitais metais – laisvi. (Iš Pescho Agados)

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

Rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                    1.


                                 Pakopos chasidas trumpas paaiškinimas


Čia išaiškinami dalykai, kuriems reikalingas didelis atsargumas.
Tai žymiai griežtesni dalykai už kitus, kuriuos aptarėme, t.y. ką pateikia mūsų mokytojai Talmude, midrašuose, traktate „Nuodėmės baimė“, traktate „Žemės kelias“ ir knygoje Zohar.
Jau sakėme ankstesniuose vartuose, kad yra trys pakopos:


1.Gerų savybių (midot) įsigijimas, pagrindinėje (midot) sieloje, taip, kad jos taptų žmogui
natūralios.


2.„Tolinkis nuo blogio“, t.y. vykdyti 365 priedermes „Nedaryk“ protingoje (dvasinėje)
sieloje (נפש שכלית – nefeš sichlit).


3. „Daryk gera“, t.y. vykdymas 248 priedermių „Daryk“, taip pat protingoje (dvasinėje)
sieloje.


Iš tikro dar yra tarpinė pakopa, tarp midot įsigijimo ir priedermių „Nedaryk“ (bei „Daryk“) vykdymo ir ji artima priedermėms „Nedaryk“.Ši pakopa remiasi kabalos nuostatomis, kurios savo ruožtu pagrįstos „Pranašais“ ir
„Raštais“.


                                                   Pirma pakopa.


Labiausiai blogos ir smerktinos savybės (midot), nutolinančios žmogų nuo susiliejimo su Kūrėju:

1. Išdidumas;
2. Pyktis;
3. Priekabumas;
4. Neviltis;
5. Neapykanta;
6. Pavydas;
7. Kūniškų malonumų troškimas;
8. Valdingumas;
9. Tuščiagarbiškumas;
10. Savo gerų savybių kitiems pagyrūniškas demonstravimas;


           Ir priešingai šioms blogoms midot (savybėms), tai:


1. Visiškas nusižeminimas (išdidumo atsisakymas);
2. Visiškas pykčio sutramdymas netgi namiškiams;
3. Priekabumo (perdėto griežtumo) atsisakymas;
4. Visiškas nepykimas už įžeidimus (visiškas įžeidimų atleidimas);
5. Džiaugsmas savo likimu, net kai ištinka bėdos;
6. Meilė visiems žmones (netgi stabmeldžiams, neinantiems Toros keliu);
7. Nepavydėjimas jokio daikto, laikymas, kaip praeinančiu šešėliu;
8. Neapykanta šio pasaulio tuštybėms;
9. Gyvenimas pagal nuostatą „valgyk duoną su druska“;
10. Jokio šio pasaulio (materialaus) įsigijimo negeidimas;
11. Bėgimas nuo valdžios (įsigijimo) iš visų jėgų, nes tai „palaidoja“ žmogų;
12. Savo teisumo nerodymas (nedemonstravimas), nes visas žmogaus užmokestis dings „pasaulyje, kuris ateis“.
  Ir dar, kiekvienas žmogus bus baudžiamas gehinome (pragare).                                                             Antra pakopa.


                                       Draudžiamos midot (savybės):


1. Lašon hara – blogos kalbos;
2. Apkalbos;
3. Draugo žeminimas;
4. Draugo pravardžiavimas;
5. Pašaipa;
6. Melas;
7. Meilikavimas;
8. Apgavystė;
9. Tuščios kalbos;
10. Pasakojimas apie draugo blogas savybes;
11. Naudojimasis draugo nesėkme (gėda) savęs išaukštinimui;
12. Nesantaikos (ginčų) tarp draugų kurstymas;
13. Egoistinis mėgavimasis Toros garbe;
14. Žiūrėjimas į nuogus kūnus.