kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • דמי שיש לו פנימיות הוא מחביא את זה היטב, כדי שלא תשלוט בזה עינא בישא. רב ברוך אשלג על ענין התנהגות. Kas turi „vidinį gyvenimą“ (kas dirba vidinį dvasinį darbą), turi tai gerai slėpti, kad nepamatytų „bloga akis“. (Ravas Baruchas Ašlagas apie elgesį).

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

Rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                            2.


                                                Trečia pakopa.


Priedermės „nedaryk“, už kurių nevykdymą nustatytos labai sunkios bausmės:
(sielos) atkirtimas, mirtis Dangaus nuosprendžiu ir mirtis teismo nuosprendžiu.


1. Kūrėjo Vardo niekinimas, ir tai yra sunkiausias iš visų nusikaltimų, kaip parašyta:
„Būkite tyri prieš Kūrėją ir prieš Izraelį“ (Bemidbar 32 – 22);
2. Ypač saugotis nida nuodėmės (lytiniai santykiai menstruacijų metu), ir visuose lytiniuose santykiuose;
3. Saugoti ir laikytis Šabato su visomis smulkmenomis atidžiau už kitas priedermes;
4. Atskirti mėsos valgius nuo pieno valgių su visu atidumu, ir tinkamai paruošti mėsą;
5. Saugotis bet kokio (savaiminio ar dirbtino) sėklos išsiliejimo, netgi per prievartą;
6. Nesinaudoti Šventais Vardais iš vis, kaip parašyta:
„Kas naudojasi Toros karūna – pražus“(Avot 1 – 13);
7. Neniekinti (nesukirsti) talmid chacham (Toros išminčiaus) eretiškomis (moksliškomis) kalbomis;
8. Saugotis visų stabmeldiškų aukojimų (papročių), ir apskundimų stabmeldžiams (dėl jų apeigų nesilaikymo);
9. Saugotis nuo priesaikų (susijusių su stabmeldžių papročių laikymusi) ir visų priesaikų Kūrėjo vardu;
10. Saugotis visų rūšių neleistinų valgių.


                                                  Ketvirta pakopa.


                              Vykdyti priedermes „daryk“, ir tai:


1. Cicitas;
2. Tfilinas;
3. „Šma“ skaitymas du kartus per dieną;
4. Pagarba Šabatui su visomis smulkmenomis;
5. Sūnaus apipjaustymas;
6. Gmilut chasadim – atsidėkojimas gerumu, ligonių lankymas, svečių priėmimas;
7. Linkėjimas šalom (taikos ir santarvės);
8. Šmone esre maldos sakymas su intencija ir džiaugsmu;
9. Prasikaltusio artimo pateisinimas;
10. Teisingi, teisėti ir sąžiningi sandėriai bei prekyba;
11. Labdara;
12. Nelauktos ir slaptos dovanos;
13. Pastovaus laiko Toros mokymuisi dieną ir naktį nustatymas, atitinkantis visas priedermes.


                                                   Penkta pakopa.


                               Toros papročių laikymasis, ir tai:


1. „Šma“ virš lovos sakymas su intencija;
2. Kėlimasis po vidurnakčio pergyventi (gedėti) dėl Šchinos (esančios „dulkėse“ ir nepagarboje); dėl Šventyklos sugriovimo, užsiiminėti Tora;
3. Stengimasis matyti Kūrėją visur, kad nenusidėti, parašyta „visuose savo keliuose pažink Jį“;
4. Sielos susiliejimas su Kūrėju, ir neatsitraukimas nuo to nei akimirkai.

.