kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išėjo Jakovas iš Beer Ševos, ir nuėjo į Charaną. Ir priėjo vietą, ir apsinakvojo ten, nes nusileido saulė, ir paėmė iš vietos akmenų, ir pasidėjo sau po galva, ir atsigulė toje vietoje. (Berešit 28 – 10, 11)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

Rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                            2.


                                                Trečia pakopa.


Priedermės „nedaryk“, už kurių nevykdymą nustatytos labai sunkios bausmės:
(sielos) atkirtimas, mirtis Dangaus nuosprendžiu ir mirtis teismo nuosprendžiu.


1. Kūrėjo Vardo niekinimas, ir tai yra sunkiausias iš visų nusikaltimų, kaip parašyta:
„Būkite tyri prieš Kūrėją ir prieš Izraelį“ (Bemidbar 32 – 22);
2. Ypač saugotis nida nuodėmės (lytiniai santykiai menstruacijų metu), ir visuose lytiniuose santykiuose;
3. Saugoti ir laikytis Šabato su visomis smulkmenomis atidžiau už kitas priedermes;
4. Atskirti mėsos valgius nuo pieno valgių su visu atidumu, ir tinkamai paruošti mėsą;
5. Saugotis bet kokio (savaiminio ar dirbtino) sėklos išsiliejimo, netgi per prievartą;
6. Nesinaudoti Šventais Vardais iš vis, kaip parašyta:
„Kas naudojasi Toros karūna – pražus“(Avot 1 – 13);
7. Neniekinti (nesukirsti) talmid chacham (Toros išminčiaus) eretiškomis (moksliškomis) kalbomis;
8. Saugotis visų stabmeldiškų aukojimų (papročių), ir apskundimų stabmeldžiams (dėl jų apeigų nesilaikymo);
9. Saugotis nuo priesaikų (susijusių su stabmeldžių papročių laikymusi) ir visų priesaikų Kūrėjo vardu;
10. Saugotis visų rūšių neleistinų valgių.


                                                  Ketvirta pakopa.


                              Vykdyti priedermes „daryk“, ir tai:


1. Cicitas;
2. Tfilinas;
3. „Šma“ skaitymas du kartus per dieną;
4. Pagarba Šabatui su visomis smulkmenomis;
5. Sūnaus apipjaustymas;
6. Gmilut chasadim – atsidėkojimas gerumu, ligonių lankymas, svečių priėmimas;
7. Linkėjimas šalom (taikos ir santarvės);
8. Šmone esre maldos sakymas su intencija ir džiaugsmu;
9. Prasikaltusio artimo pateisinimas;
10. Teisingi, teisėti ir sąžiningi sandėriai bei prekyba;
11. Labdara;
12. Nelauktos ir slaptos dovanos;
13. Pastovaus laiko Toros mokymuisi dieną ir naktį nustatymas, atitinkantis visas priedermes.


                                                   Penkta pakopa.


                               Toros papročių laikymasis, ir tai:


1. „Šma“ virš lovos sakymas su intencija;
2. Kėlimasis po vidurnakčio pergyventi (gedėti) dėl Šchinos (esančios „dulkėse“ ir nepagarboje); dėl Šventyklos sugriovimo, užsiiminėti Tora;
3. Stengimasis matyti Kūrėją visur, kad nenusidėti, parašyta „visuose savo keliuose pažink Jį“;
4. Sielos susiliejimas su Kūrėju, ir neatsitraukimas nuo to nei akimirkai.

.