kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

מהות הדת ומטרתה ו  

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                6.


Vystymasis „sąmoningai – savo noru“ ir vystymasis „nesąmoningai – prievarta“


Iš tikro dvi jėgos „stumia“ mus, kad užliptume ant minėtų „laiptų“ pakopų, kurių pabaiga siekia „Dangų“, ir tai yra galutinis taškas – „formų su Kūrėju sutapimas“.
Ir visas skirtumas tarp šių dviejų jėgų yra tas, kad viena jėga stumia mus „nesąmoningai – prievarta“, t.y. be mūsų pasirinkimo.
Ši jėga stumia mus „iš užpakalio“, ir šią jėgą mes apibrėžėme, kaip „kentėjimų kelias“, arba „žemės kelias“.


Visa tai pas mus ateina, kaip „musar“ (dorovės) filosofija, dar vadinama „etika“, kuri yra paremta praktiniu – kritiniu pažinimu.
Ir šio mokymo principo aiškinimas remiasi ta žala, kurią gimdo naudojimasis savo egoizmu.
Todėl šie mūsų „patyrimai“ yra „atsitiktiniai“, t.y. be mūsų pasirinkimo ir suvokimo, t.y. „nesąmoningi“ ir „priverstiniai“.
Tačiau ir šie „patyrimai“ garantuotai veda mus į tikslą, nes ir jų dėka mumyse didėja ir stiprėja blogio pažinimo lygis.
Ir aišku, kad tuo dydžiu, kuriuo mes pažįstame blogį, tuo pačiu greičiu mes jį paliekame.
Taip mes „užlipame“ ant aukštesnio mūsų išsivystymo „laiptelio“.


Ir kita jėga „stumia“ mus „sąmoningai“, tai reiškia pagal mūsų pačių „pasirinkimą“.
Todėl ši jėga jau „traukia“ mus iš priekio, o ją mes apibrėžėme, kaip „Toros ir priedermių kelias“.
Be to, priedermių vykdymo ir dvasinio darbo, kad „suteikti malonią dvasią Kūrėjui“, dėka šis „blogio pažinimas“ mumyse vystosi nuostabiai greitai.
Kaip yra paaiškinta str. „Toros dovanojime“ 13 sk.


Todėl čia mes išlošiame dvigubai:
1. Mums nereikia laukti gyvenimo įvykių, kurie „pastumtų“ mus iš „užpakalio”.
Tai reiškia, kad visa šio postūmio „apimtis“ yra matuojama, pagal skausmų ir sugriovimų „dydį”, kurį sąlygoja blogis mumyse.
Tačiau, dirbant Kūrėjui, šis „pažinimas“ pas mus vystosi be išankstinių „sugriovimų“ ir „skausmų“.
Dargi atvirkščiai, dirbdami Kūrėjo darbą, mes jaučiame malonumą ir ramybę.
Taip pat šio darbo dėka pas mus atsiranda pažinimas ir neapykanta savanaudiškumui bei „meilei sau“, nes egoizmo „kibirkštys“ trukdo mums pajausti tikrą sąlygojimo Kūrėjui mėgavimosi skonį.
Iš tikro šiuo keliu laipsniškas „blogio pažinimo“ jausmas pas mus vystosi dideles ramybės ir malonumo gavimo „fone“.
Tai reiškia, gaunant gerumą, dirbant Kūrėjo darbą, nes šis malonumas ir ramybė ateina pas mus dėl „formų su Kūrėju sutapimo“.


2. Eidami Toros keliu, mes išlošiame laiko, nes dirbdami „sąmoningai“, galime padidinti „tempą“, ir savo noru pagreitinti vystymąsi.