kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועל מה שאתה כותב לי: "מכיר אני בשעור גדול עד אין ערך, כמה שאני צריך לסגופים חיצונים לתקן את החיצוניות שלי". עד כאן דבריך. אומר אני, שאין אתה צריך לסגופים, ואין אתה צריך לתקן את החיצוניות. בעה''ס, אגרות קודש Tu man rašai: „Aš visiškai žinau, kiek man reikia išorinių kentėjimų, kad ištaisyčiau savo išorinę pusę“. Pasakysiu: Tau nereikia kentėjimų išvis, tu visai neturi ištaisyti savo „išorinės“ pusės. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא  

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“ 8

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

    


                            

                                                          (Ištraukos)


                                                              Zohar


Įėjo raidė נ „Nun“ ir pasakė:
„Pasaulio Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį,
nes manimi prasideda „didieji šlovinimai“ (נורא תהלות).
Taip pat apie teisuolį parašyta:
„Malonus šlovinimas“ (נאוה תהלה).


Atsakė jai Kūrėjas:
„Nun“, grįžk į savo vietą, nes dėl tavęs grįžo raidė „Samech“ į savo vietą.
Būk šalia jos ir palaikyk ją“.
Tai reiškia, kad raidė „Nun“ įrašyta žodyje „kritimas“ (nefila נפילה),
o apie „Samech“ parašyta:
„Palaiko Kūrėjas visus krentančius“.
Todėl „Samech“ ir sugrįžo į savo vietą, kad juos palaikyti, taip ir „Nun“ iškart sugrįžo į savo vietą, ir nuėjo į šalį nuo Kūrėjo.


                                          Sulam         Jehuda Ašlagas


„Nun“ pamatė, kad raidė „Samech“ yra atstumta,
nes ji veikia tik „mažoje“ būsenoje, t.y. tik kaip „pagalba“.
Ir raidė pagalvojo, kad ji iš tikro yra verta pasaulio sukūrimo pradžios,
nes prie visų „Samech“ dorybių pas ją yra dar papildoma,
t.y. ji naudoja „didelę“ būseną.


Iš tikro pas šią raidę nėra to trūkumo, dėl kurio buvo atstumta „Samech“,
kaip parašyta: „Manimi prasideda „didieji šlovinimai“ נורא תהלות.

Taip pat ir visas griežtumas, esantis raidėje yra „pasaldintas“ binos (aukštutinio pasaulio) gerumu, kuris vadinamas „penkiasdešimtieji binos (išminties) vartai“.
Ir dar raidėje yra papildoma dorybė, nes: „apie teisuolį parašyta „malonus šlovinimas“
(נאוה תהלה), t.y. raidė „Nun“ naudoja „didelę“ būseną.


Kaip apie raidę „Cadi“ pasakyta,
kad raidė „Jud“ sėdi raita ant raidės „Nun“.
Tai reiškia, kad raidė „Jud“ vadinama:
„Teisuolis pasaulio pagrindas“,
sėdi raita ant raidės „Nun“.
Ir tada raidė „Nun“ yra vadinama „malonus šlovinimas“.


Kūrėjas atsakė raidei „Nun“, kad nors ji galvoja,
jog jos savybė yra pilnai ištaisyta ir nėra „kontakto“ su klipot,
tačiau „Nun“ taip pat reikia paramos iš raidės „Samech“.
Tai reiškia, kad kol kas „Nun“ dar yra būsenoje „nugara į nugarą“,
ir „Samech“ šviesos saugo ją nuo „išorinių“, t.y. nuo klipot įtakos.
Ir taip pat raidė „Samech“ sugrįžo į savo vietą, kad palaikyti „Nun“.

Š tikro „Nun“ raidė dar nėra raidė pilnai ištaisyta,
ir negali Kūrėjas sukurti ja pasaulio.
Todėl Kūrėjas pasakė raidei „Nun“:
„Būk šalia jos („Samech“)“,
nes „Nun“ savybė irgi skirta tik „palaikymui“.