kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנה תחילה יצא הפרצוף הראשון דא"ק, כי תיכף אחר צמצום א' אשר הבחי"ד נצטמצמה מלהיות כלי קבלה על אור העליון. בעה''ס, פתיחה לחכמת הקבלה Iš tikro pradžioje išėjo pirmas pasaulio Adam Kadmon parcufas. Tai reiškia, kad iškart po cimcum alefo bchina alef atsiribojo būti aukštutinės šviesos gavimo indu.(Baal Sulamas, „Įvadas į Kabalos išmintį“)

הקדמה לספר הזהר ע 

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                   70.


Iš tikro kol visi, užsiimantys Tora, nevertina savo „vidinės“ pusės,
t.y. neužsiima „vidine“ Tora, ir skaito tai ne pirmo svarbumo dalyku,
neturinčiu didelės vertės pasaulyje.
Tai reiškia, kad šie žmonės užsiima Tora tik retkarčiais, o ne „ir dieną ir naktį“, jie tampa, kaip „akli apčiupinėjantys sieną“.
Būtent tuo jie stiprina savo „išorinę“ pusę – „kūno naudą“,
o „išorinę“ Torą iškelia virš „vidinės“.


Šie žmonės savo veiksmais, kiekvienas pagal savo lygį, sąlygoja, kad stiprėtų viso pasaulio „išorinė“ pusė, virš „vidinės“.
Ir tada bendrai Izraelio „išorinė“ pusė, ir tai „pasaulių tautos“ Izraelyje,
sustiprėja ir nužemina „vidinę“ Izraelio pusę, t.y. „Toros didžiuosius“.
Tada ir pasaulio tautų „išorinė“ pusė, t.y. visi „griovėjai“, nužemina savo „vidinę“ pusę, t.y. „pasaulio tautų teisuolius“.


Ir bendrai viso pasaulio „išorė“ nužemina „Izraelio sūnus“ – pasaulio „vidinę“ pusę.
Todėl tokioje kartoje viso pasaulio griovėjai, esantys pasaulio tautose, pakelia galvas, ir nori sunaikinti bei išžudyti Izraelio sūnus.
Kaip pasakė išminčiai:
Katastrofos ateina į pasaulį tik dėl Izraelio“ (Talmudas, Jevamot 63).


Kaip parašyta „Tikunim Zohar“, tada šie žmonės „sąlygoja skurdą, griovimus, išnaikinimą, skerdynes ir genocidą visame pasaulyje“.
Todėl mes (mūsų karta) dėl mūsų didelių nuodėmių ir tapome liudininkais, viso kas parašyta „Tikunim“ (Antro pasaulinio karo).


Ir ne tik, bet labiausiai šis „Teismas“ palietė būtent geriausius iš mūsų.
Kaip parašyta:
„Teismas prasideda būtent nuo teisuolių“ (Talmudas, Bava Kama 60).
Tai reiškia, kad iš viso geriausių Toros išminčių žiedo, kuris buvo Lenkijoje ir Lietuvoje,
liko tik tie, kurie spėjo išsigelbėti Šventoje žemėje (Izraelyje)...
Ir dabar tik mums, išsigelbėjusiems yra uždėtas uždavinys ištaisyti „šį didelį nukrypimą“.
Todėl nuo šiol kiekvienas iš mūsų, išsigelbėjusių turi priimti visa siela ir visomis jėgomis kuo labiau stiprinti „vidinę“ Toros pusę, ir pakelti ją į tinkamą vietą, t.y. padidinti „vidinės“ Toros svarbumą virš „išorinės“.


Tada kiekvienas iš mūsų nusipelnys „iškelti“ savo vidinę pusę – „Izraelio“ aspektą žmoguje,
virš „išorinės“ pusės, „pasaulio tautų“.
Ir ši jėga ateis į visą Izraelį bendrai, o „pasaulio tautos“ mumyse pripažins „vidinės“ Izraelio savybės šlovę ir pranašumą, bei paklus „vidinei“ pusei.
Taip pat tada sustiprės „vidinė“ pasaulio tautų pusę,
ir tai „pasaulio tautų teisuoliai“,
kurie nugalės savo „išorinę“ pusę, t.y. „griovėjus“.
Taip sustiprės viso pasaulio „vidaus“, t.y. Izraelio šlovė ir pranašumas, bei nugalės savo „išorinę“ – „pasaulio tautų“ pusę.


Ir tada visos pasaulio tautos pripažins Izraelio pranašumą, bei išsipildys pranašo Ješajahu (Izaijas 14) žodžiai:
„Ir paims juos tautos ir atves į savo vietą, ir paveldės „Izraelio namai“ Kūrėjo žemę“.
Taip pat:
„Ir atves tavo (Izraeli) sūnus už skvernų ir dukteris atneš ant pečių...(Izaijas 39).
Kaip parašyta knygoje Zohar (Naso):
„Šios knygos (t.y. knygos Zohar) pagalba su Kūrėjo malone išeis Izraelis iš tremties (galuto)“.
Amen.
Tegul taip ir atsitinka.