kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ובזה מתבאר לנו מה שבכמה מקומות בזוהר מכנה לתרי"ג מצוות - "תרי"ג עיטין דאורייתא", ובהרבה מקומות בזוהר קורא לתרי"ג מצות - "תרי"ג פקודין. בעה''ס, הקדמת פי חכם" Dabar aišku, kas parašyta kelete vietų „Zohare“ ir „Tikunim“,kad 613 priedermių yra vadinamos: „613 Toros patarimų“.Tačiau taip pat daugelyje vietų 613 priedermių yra vadinamos: „613 užstatų“. (Baal Sulamas „Įvadas į Pi Chacham“)

מצוה אחת ד  

Viena priedermė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                          4.


                                                         Išmintis apie tiesą


Ankstesnieji išminčiai aiškindavo kiekvieną „atskirą atvejį“, tačiau aš viską pasirinkau bendro aiškinimo kelią.
Ir tai mano nuomone, labiau tinkamas būdas niekada nesikeičiančius „dieviškus dalykus“ apvilkti „amžinų“ raidžių junginiais.
Tai reiškia, kad „dvasiniuose dalykuose“ kartu su materialiu „apvalkalu“ niekada ir jokioje vietoje negali įvykti joks pasikeitimas.
Būtent todėl mano žodžiai riboti.


Iš tikro aš esu priverstas net dvasinius dalykus pateikti bendru atveju.
Todėl bendrai paaiškinau kiekvieną atskirą dvasinį dalyką ir junginį, nes kiekvienas iš jų turi savo atskirą „pradžią“ ir „šaltinį“, kuriuos galima paaiškinti tik šiuo bendru „tyrumo“ principu.
Taip pat dvasinius dalykus aš paaiškinau, juos „neapvilkdamas“ materialiais žodžiais, nes šis būdas labai praplečia „dvasinį suvokimą“.
Ir ši išmintis vadinasi – „išmintis apie tiesą“.


                                                                    Pranašystė


Iš tikro pranašystėje negali „atsirasti“ kokia tai klaida ar melas, nes, iš Kūrėjo išeinančioje „tiesos šviesose“, negali būti jokios klaidos.
Kaip lietus ar sniegas, kurie krenta iš dangaus ant žemės ir negrįžta atgal, kol neatlieka savo uždavinio, tačiau yra skirtumas pačioje žemėje.
Tai reiškia, kad jei žemė bus tinkamai paruošta, t.y. išrinkti akmenys, suarta ir pan., tokia žemė žymiai geriau galės įsisavinti lietų, nei neparuošta žemė.
Todėl viskas priklauso nuo pasiruošimo.


Lygiai taip skiriasi vienas nuo kito ir pranašai.
Iš tikro vieno pranašo didumas nėra lygus kito pranašo didumui,
tačiau viskas priklauso tik nuo šio pranašo pasiruošimo.

Tai reiškia, kad dėl nepakankamo pasiruošimo mažesnio lygio pranašas, gali padaryti ant jo išsiliejančiai pranašystės šviesai kokį tai poveikį.
Ir nors pranašystės šviesa nebus klaidinga, tačiau mažas pranašo lygis sąlygos didelį kiekį „raidžių junginių“, t.y. daug „kanalų“ ir „indų“, kol bus suprasta jo pranašystė.


                            Pranašystės pasisekimas – jos greitumas ir konkretumas


Ir nors galiausiai išsipildo kiekviena tiesa pranašystėje, tačiau „mažo lygio“ pranašas nurodo žmonėms, pas kuriuos jis yra siųstas, „ilgą kelią“.
Kita vertus aukštesnio lygio, turinčio „pilnesnį“ pasiruošimą pranašas, gaus iš Kūrėjo
„trumpesnio“ kelio pranašystę.
Tai reiškia, kad aukštesnio lygio pranašo pranašystėje nebus daug „kanalų“ ir „indų“, todėl tokia pranašystė bus labai aiški, lakoniška ir greit, bei lengvai priimama žmonių.