kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר רב אבדימי בר חמה בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה – מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם. מסכת שבת פח' – א Rabi Avdimi bar Chama, bar Chasa pasakė: „Pakabino Kūrėjas virš jų kalną kaip skardį ir pasakė: Jei jūs priimsite Torą gerai, jei ne, čia bus jūsų kapas. (Talmudas, Šabat 88 – 1)

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Ravas Baruchas – Kūrėjo pasiuntinys

 

Ravas Baruchas visą savo gyvenimą ir visą savo laiką buvo paskyręs šventam darbui.

Jis su didžiuliu užsidegimu ėjo tėvo jam perduotu keliu, kurio esmė – išėjimas iš egoistinės meilės sau ir susijungimas su Kūrėju.

O visa tai galima pasiekti tik dėka sąlygojimo artimui ir Kūrėjui.

Daugybę kartų ravas Baruchas citavo vieną savo tėvo straipsnį, paremtą Gmaros pasakymu:

„Pasakė rabi Jochananas:

Ką reiškia parašymas: „Koheno lūpos saugos žinojimą, ir iš jo lūpų bus ieškoma Toros (Įstatymo), nes jis – Kūrėjo pasiuntinys“ (iš Malachi 2:7)“?

Ar mokytojas panašus į Kūrėjo pasiuntinį, iš kurio lūpų bus ieškoma Toros? Jei ne, tegul neieško Toros iš jo lūpų“ (citatos pabaiga).

Ir klausia:

Iš kur žmogui žinoti, kaip atrodo Kūrėjo pasiuntinys?

Atsakymas tas, kad visa Kūrėjo pasiuntinio esmė yra tarnystė Kūrėjui.

Visa jo realybė yra Kūrėjo jam pavestos misijos vykdymas.

Jei mokytojas visą savo gyvenimą kalba apie Kūrėją bei moko mokinius ir jis nukreipia visus veiksmus vardan Dangaus, bet ne dėl savęs, tada mokytojas yra panašus į Kūrėjo pasiuntinį.

Apie tokį žmogų parašyta:

„Ieškos Toros iš jo lūpų“.

Ir visiems mokiniams buvo aišku, jog šis straipsnis ir jo komentaras kalba apie patį ravą Baruchą.

 


Rabanit (ravo žmonos) mirtis

 

1990 metų 29-tą sivano dieną po ilgos ligos ir didelių kančių mirė rabanit.

Ravas Baruchas, kuris visą gyvenimą žiūrėjo tik pirmyn, visada sakydavo, kad žmogus kaskart turi „atversti naują puslapį“ ir nesidairyti atgal į praeitį.

Taip jis elgėsi ir šį kartą, todėl kaip įprastai tęsė savo pamokas ir visą mokymo tvarką, nekreipdamas dėmesio į nieką, o tik į kelią, vedantį Kūrėjo link.