kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

השלום בעולם 

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                   4.


                    „Gėris” ir „blogis” vertinami pagal jų poveikį visuomenei


Prieš tai, kai mes įsižiūrėsime į blogio visuomenėje ištaisymą, pirmiausia turime apibrėžti šias dvi abstrakčias sąvokas: „gėris” ir „blogis”.
Kitaip sakant, su kuo mes lyginame šias dvi savybes, ar veiksmus.
Kad tai suprasti, turime gerai žinoti visuomenės ir individo santykį, nes kiekvienas žmogus gyvena visuomenėje ir yra jos aprūpinamas, kaip materialiai, taip ir dvasiškai.
Gyvenimas rodo, kad vienas žmogus negali pragyventi pasaulyje ir aprūpinti visų savo poreikių.
Todėl kiekvienas individas iš pat pradžių yra sukurtas, kad gyventi visuomeninį gyvenimą.
Tai panašu į sraigtelį, sujungtą su kitais sraigteliais ir judantį užduota kryptimi, bei neturintį savito judesio, o tik aprūpinantį bendrą mašinos funkcionavimą.
Ir jeigu šiam sraigteliui įvyks koks gedimas, šis gedimas bus vertinamas, ne kokią žalą jis atneša sau, bet kokią jis žala atneša visai mašinai.
Taip ir mūsų atveju, kiekvieno individo nauda ir gerumas nėra vertinamas pagal tai, kokį gerumą jis sąlygoja sau asmeniškai, bet kokią naudą ir gerumą jis atneša visai visuomenei.


Ir atvirkščiai, mes vertiname ne kokią žmogus žalą daro sau, bet kokią žalą jis daro visai visuomenei.
Šie dalykai visiems yra aiškūs, kaip vidurdienio saulė, kaip iš tiesos pusės, taip ir iš naudos bei gerumo pusės.
Tai reiškia, kad bendrumą sudaro visų individų suma, ir visuomenės gerumas yra kiekvieno individo gerumas.
Ir iš bendros žalos kiekvienas pasiima savo asmeninę žalą, ir darantis gerumą visiems, pats pasiima savo gerumo dalį.
Todėl individas ir visuomenė yra „vientisas organizmas”, ir individo laisvė ar nelaisvė tai galiausiai visuomenės laisvė ar nelaisvė.


Ir kaip visuomenė su individu dalinasi savo gerumu, taip jie abu dalinasi ir savo laisve.
Todėl geros ar blogos savybės, kaip geri ar blogi veiksmai yra vertinami tik kokį poveikį jie daro visuomenei.
Tai aišku galioja tik tada, jei visi visuomenės nariai sąžiningai vykdo savo pareigas.
Tai reiškia, kad visi gauna ne daugiau, negu jiems priklauso, ir nepaima tai, kas priklauso kitiems.


Tačiau, jei dalis visuomenės narių suardo šį „balansą”, tuo jie ne tik kenkia pačiai visuomenei, bet galiausiai kenkia ir patys sau.
Iš tikro šie dalykai yra mums gerai žinomi, todėl pakalbėsime tik apie tai, ką reikia ištaisyti mūsų gyvenime.
Ir kai kiekvienas supras, kad visuomenės gerumas yra ir jo pačio gerumas, pasaulis ateis prie visiško išsitaisymo.