kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

מאמר לסיום הזוהר ז, ח  

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                              7.


Iš tikro visa Tora ar „atvira” ar „paslėpta”, visa be jokių išlygų yra Kūrėjo mintys.
Ir tai panašu į skęstantį upėje žmogų,
kuriam draugas meta virvę išsigelbėjimui.
Todėl, jei skęstantis pagriebia už virvės galo,
tada draugas gali jį išgelbėti ir ištraukti iš upės.


Taip ir Tora, kuri visa yra Kūrėjo mintys.
Tai panašu į virvę, kurią Kūrėjas meta žmogui, kad ištraukti jį iš klipot nešvarumų.
Ir vienas virvės galas yra prie kiekvieno žmogaus,
ir tai vadinama „atvira” Tora, kuri nereikalauja jokių minčių ir ypatingos intencijos.
Ir ne tik, jei veiksmo priedermės yra vykdomos su „netinkama” mintimi,
net ir tai yra priimama Kūrėjo.

Kaip parašyta:
„Visada žmogus turi užsiimti Tora, net lo „lišma” (dėl savęs),
nes iš lo „lišma” gali ateiti prie „lišma” (dėl Kūrėjo, dėl Toros)”.


Iš tikro Tora ir priedermės yra „virvės galas”,
todėl nėra pasaulyje žmogaus,
kuris negalėtų pagriebti šio „virvės galo”.
Tačiau, jei žmogus stipriai pagriebia „virvę”,
tada jis nusipelno užsiiminėti Tora ir priedermėmis „lišma”,
t.y. padaryti „malonią dvasią” Kūrėjui, o ne savo naudai.
Ir tada Tora ir priedermės atveda žmogų į formų su Kūrėju sutapimą,
ir tai yra „susijungimo” paslaptis.
Todėl tada žmogus nusipelno sužinoti Kūrėjo mintis,
kurios vadinasi Toros „paslaptys” ir Toros „skoniai”.
Ir tai visa likusi „virvė”,
kurią „pačiupti” galima tik atėjus į visišką susijungimą.


                                                              8.


Ir mes lyginame Kūrėjo mintis, t.y. Toros paslaptis ir Toros „skonius” su „virve”,
todėl kad yra daug „formos sutapimo” su Kūrėju pakopų.
Tai reiškia, kad ši „virvė“ turi daug „dalių“,
pagal Toros paslapčių suvokimo lygį.
Iš tikro Toros paslapčių dydis atitinka „formų sutapimo“ su Kūrėju dydį,
ir tai yra Kūrėjo minčių žinojimas.


Ir bendru atveju tai yra penkios pakopos:
Nefeš, ruach, nešama, chaja ir jechida.
Taip pat kiekviena pakopa pati yra sudaryta iš visų kitų pakopų.
Todėl kiekvienoje pakopoje yra 5 atskiros (asmeninės) pakopos,
ir kiekvienoje iš jų yra bendrai 25 pakopos.
Taip pat šios pakopos yra vadinamos „pasauliais“, kaip pasakė išminčiai:
„Ateityje Kūrėjas kiekvieną teisuolį apdovanos 310 pasaulių“.


Iš tikro Kūrėjo suvokimo pakopos yra vadinamos „pasauliais“,
nes žodis „pasaulis“ turi dvi prasmes.
1. Visi to paties pasaulio „gyventojai” turi tą patį suvokimo lygį
Tai reiškia, ką girdi, mato ir jaučia, mato vienas „gyventojas“, girdi ir jaučia visi to pasaulio „gyventojai”.
2. Nuo visų to paties pasaulio „gyventojų“ yra paslėpta tas pats, t.y. jie negali suvokti ir žinoti, kas yra kitame pasaulyje.


Šios dvi pakopos taip pat yra ir suvokime:
1. Kiekvienas, kuris nusipelnė kokios tai pakopos, žino ir suvokia viską, ką suvokė šios pakopos „gyventojai“ visose kartose, kurios buvo ir kurios dar bus.
Tai reiškia, kad žmogus randasi su visais to pasaulio žmonėmis „bendrame“ suvokime,
lyg rastųsi viename pasaulyje.
2. Visi vienos pakopos „gyventojai“ negali žinoti ir suvokti nieko, kas yra kitoje pakopoje.


Todėl, esantys mūsų pasaulyje, negali žinoti nieko,
kas yra dvasiniame (Tiesos) pasaulyje.

Iš tikro dvasinės pakopos ir yra vadinamos „pasauliais“
Ir „baalei asaga“ (turintys, dvasinį suvokimą) gali rašyti knygas,
t.y. aprašyti savo suvokimus užuominomis ir pavyzdžiais.


Tačiau šios užuominos yra suprantamos tik tų,
kurie yra pasiekę tą pakopą, apie kurią yra kalbama knygoje,
nes pas autorius ir pas skaitytojus yra „bendras suvokimas“.
Tačiau tas, kas nėra pasiekęs tos pakopos, apie kurią rašo autorius,
nesupras šių „užuominų“.
Ir tuo labiau tie, kurie iš vis neturi jokio dvasinio suvokimo (dvasinės pakopos),
negali iš vis nieko suprasti, apie ką yra kalbama šiose knygose.