kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנה הכתוב אומר: "אחרי רבים להטות", זאת אומרת, שבכל המקומות שיש לנו מחלוקת בין יחיד לרבים, אנו מחויבים להכריע הדבר, לפי רצונם של הרבים. הרי מפורש שיש זכות לרבים להפקיע את חירותו של היחיד. בעה''ס, חרות Parašyta: „Sekti pagal daugumą“ (Šmot 23 – 2), tai reiškia, kad visais atvejais kur yra ginčas tarp individo ir daugumos, mes privalome, nuspręsti reikalą pagal daugumos norus.Todėl aišku, kad dauguma turi teisę „apriboti“ individo laisvę. (Baal Sulamas „Laisvė“)

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא  

Zohar Akdamat sefer aZohar Ravo Hemnuna Saba raidės 4

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                           (Ištraukos)


                                                               Zohar


Iš čia aišku, kad tas, kas nori pasakyti melą, turi pradžioje paimti tiesos pagrindą,
tik paskui jo melas atrodys tikroviškas.

Iš tikro ש „Šin“ yra tiesos raidė, todėl „tiesos pagrindu“ joje susijungė Tėvai.
(Tai reiškia, kad trys linijos raidėje ש yra užuomina į Abrahamą, Icchaką ir Jakovą,
t.y. tris savybes: gerumą, griežtumą ir harmoniją).
Ir (šiuo atveju) raidės ק „Kof“ ir ר „Reiš“ reiškia „sitra achrą“ (netyrą pusę).
(„Sitra achra“ reiškia קר „kar – šaltį“, kurį sudaro šios raidės,
t.y. be jokios gyvybės.
Be to „sitra achra“ maitinasi iš malchut, kai ji yra „sušalusi jūra“.
Todėl tam, kad galėtų egzistuoti, šios raidės paėmė raidę „Šin“,
ir pasidarė žodis קשר „kešer – ryšys – sąmokslas“.
(Ir tai nuoroda į sąryšį ir egzistenciją.)
Kai „Šin“ tai pamatė, iškart nuėjo į šalį.


                                           Sulam                     Jehuda Ašlagas


Iš tikro skaitosi, kad „sitros achros“ raidės „Kof“ ir „Reiš“ tiesiog pagrobia tiesos raidę „Šin“.
Todėl dabar šviesa patenka pas „kitą dievą“,
ir „sitra achra“ yra statoma „Šin“ raidės pagalba,
padidėdama iki dešimties pilnų sfirot.
Taip pat pagrobtoji „Šin“ raidė tampa „griovimo“ aspektu,
juk iš šventumo griuvėsių yra statoma „sitra achra“.
Ir dabar yra pastatomi „adam belijaal“ – „nedoro žmogaus“ keturi dvasiniai pasauliai (Acilut, Brija, Jecira, Asija).


Dabar aišku, kaip raidės „Kof“ ir „Reiš“ tampa „sitros achros“ šaltiniais.
Taip pat jos yra vadinamos „falšo raidėmis“,
nes jas sufabrikuoja „sitra achra“,
tam kad sugriautų šventumo ir vienybės „pastatą“.
Iš šių šventumo „griuvėsių“ ir yra statoma „netyra pusė“,
ir svarbiausias šio „statymo“ veiksnys yra raidės „Šin“ pritraukimas į savo pusę ir valdžią.


Iš tikro raidės ד žodyje אחד (Echad – „Vienas“ Kūrėjas) sufabrikavimo į raidę ר dėka,
yra gaunamas žodis אחר (acher – „kitas dievas“).
Taip ir yra pastatomi „kitų dievų“ statiniai.
Todėl melas ir falšas negalėtų egzistuoti tokia didele apimtimi,
jei „sitros achros“ raidės „Kof“ ir „Šin“ nebūtų pagrobusios raidės „Šin“.


Ir jau paaiškinta, kad pas „sitrą achrą“ yra du šaltiniai, todėl parašyta:
„Jos paėmė „Šin“ ir pasidarė žodis קשר kešer, ryšys – sąmokslas“.
Tai reiškia, kad status raidės ד „Dalet“ kampas žodyje אחד „Echad“ – Vienas Kūrėjas,
yra suapvalinimas, ir taip yra „sufalsifikuojama“ raidė ר „Reiš“,
kad „Echad – Vienas“ אחד gaunasi žodis „acher“ אחר – „kiti dievai“.


Iš tikro, kai yra pagrobiama raidė „Šin“,
pasidaro labai didelis sitros achros „prisitvirtinimas“ prie šventumo,
kuris yra vadinamas קשר „kešer“, ryšys – sąmokslas.
Ir šį labai „glaudų kontaktą“ yra labai sunku nutraukti.