kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Rabi Jehošua Aleksander Sander Horovic – Baal aSulamo mokinysVisiškas atsidavimas


Yra pasakojama, jog rabi Jehošua Horovic motina uždraudė jam keltis naktimis ir iki ryto mokytis pas Baal aSulamą.

Rabi Jehošua atsakė, kad jam būtinai reikia turėti mokytoją ir kad jis žino tik du tikrai vertus žmones pasaulyje: vienas yra Izraelyje ir tai Baal aSulamas, o kitas – rabi iš Belzo, yra užsienyje.

Ir jei ji neleidžia jam eiti pas Baal aSulamą, tai jam teks vykti į Lenkiją pas rabi iš Belzo, nežiūrint į tai, kad nuvykti ten labai sudėtinga.

Tai pasakęs, iš karto ėmė krautis daiktus...

Mama išsigando ir pasakė, jog iš tikrųjų mato, kad jis tam atsidavęs visa siela, todėl leidžia jam eiti pas Baal aSulamą...Anuliavimasis


Po mokytojo Baal aSulamo mirties, rabi Jehošua tapo ravo Barucho mokiniu.

Ir nors rabi Jehošua buvo vienas iš pirmųjų Baal aSulamo mokinių ir pats buvo pasiekęs labai aukštas dvasines pakopas, tačiau jis „nulenkė galvą“ prieš ravą Baruchą Šalomą ir besąlygiškai prieš jį anuliavosi.

Jis dažnai atvykdavo į Bnei Braką mokytis kartu su Baal Sulamu.

O ravas Baruchas savo ruožtu kiekvieną savaitę atvykdavo pas rabi Jehošua į Jeruzalę, ir jo namuose vesdavo pamokas, taip pat kartu su juo mokydavosi dar keletą valandų.

Tarp jų užsimezgė labai artima, šventumu paremta draugystė.

Po rabi Jehošua mirties, ravas Icchakas Agasi apie jį pasakė:

„Rabi Jehošua pasiekė visą savo sielos pakopos dydį“.

Tai yra, ištaisė viską, ką turėjo ištaisyti šiame pasaulyje ir iškeliavo į amžiną pasaulį tyras ir laisvas nuo bet kokių egoistinės meilės apraiškų.


Rabi Jehošua paliko šį pasaulį 1972 metų 12 sivano mėnesio dieną.