kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תליתאה  

Zohar Akdamat Sefer aZohar Toros Įsakymai. Trečias

rabi Šimonas bar Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                           (Ištraukos)


                                                              Zohar


Trečia priedermė – žinoti, kad yra Kūrėjas, didis ir valdantis visame pasaulyje.
Ir kiekvieną dieną reikia sujungti Kūrėjo vienybę iš visų šešių aukštutinių pusių.
Ir padaryti šį vienijimą šešiais „Šma“ (שמע ישראל) žodžiais:
„Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas, Kūrėjas yra Vienas“,
nukreipiant norą su šiais žodžiais į viršų.


Tai reiškia, kad reikia ištęsti žodį אחד (Ehad) „Vienas“,
kaip tariant visus kitus šešis žodžius.
Apie tai parašyta:
„Ir susirinks vandenys po dangumi į vieną (echad אחד ) vietą (Berešit 1 – 9).
Susirinks (aukštutinės) pakopos, kurios po dangumi, į „vieną vietą“,
kad būtų tobulos iš visų šešių pusių.


Todėl į visą šį vienijimą, reikia įjungti baimę,
nes reikia ištęsti raidę ד (dalet) žodyje „vienas“ echad אחד ,
kur „dalet“ reiškia baimę.
Ir todėl raidė „dalet“ žodyje „vienas“ echad אחד yra padidinta.
Apie tai parašyta:
„Ir pasirodė sausuma“ (Berešit 1 –9).
Iš tikro, kai pasimatys „sausuma“,
reikia įjungti „sausumą“,
t.y. įjungti „dalet“ į šią vienybę.


Ir paskui, kai (šešiais Šma žodžiais) pasidarė vienybė viršuje,
reikia sujungti šią vienybę apačioje su tikėjimu,
t.y. su šešiomis žemutinėmis pusėmis, apačioje.
Ir tai žodžiai:
„Palaimintas Tavo garbės karalystės vardas per amžius“.
Čia yra kiti šeši vienybės žodžiai.


Tada, kas buvo „sausuma“, pasidarė (derlinga) „žeme“,
kad išauginti vaisius ir derlių, bei pasodinti medžius.
Apie tai parašyta:
„Ir pavadino Kūrėjas sausumą žeme“ (Berešit 1 – 10).


Tai šešių žodžių:
„Palaimintas Tavo garbės karalystės vardas per amžius“,
vienijimas apačioje, kurie pasidarė „žeme“, t.y. tobulu noru.
( „Žemė“ ארץ (erec), turi šaknį, kaip ir žodis „noras“ רצון (racon).
Todėl parašyta trečią kūrimo dieną:
„Gerai“ (ki tov (כי טוב) du kartus.
Vienas – aukštutinėi vienybei,
ir vienas – apatinei.
Po to, kai susisijugė „Vienybė“ iš dviejų pusių,
t.y. ir viršuje ir apačioje, parašyta:
„Tegul suželdins žemė žolę“ (Berešit 1 –11).
Tai reiškia, kad žemė jau yra pasiruošusi išvesti vaisius ir derlių tinkamai.


                                                   Sulam                   Jehuda Ašlagas


Paaiškinimas.
„Aukštutinė vienybė“ yra:
„Klausyk (Šma (שמע) Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas, Kūrėjas yra Vienas“.
Tai yra „vienybė“, kuri išaiškėja iš pasakymo:
„Ir susirinks vandenys po dangumi į vieną (אחד ) vietą“.
Tai reiškia, kad ši vienybė pritraukia šviesą,
kuri buvo sukurta pirmą pasaulėdaros dieną...
Ir tai pirmasis:
„Gerai“ (ki tov (כי טוב) pasakytas trečią pasaulėdaros (maase berešit) dieną.


„Apatinė vienybė“ yra:
„Palaimintas Tavo garbės karalystės vardas per amžius“.
Ir tai yra raidės „dalet“ žodyje „vienas“ (echad אחד) užpildymas.
Tai reiškia, kad visas „Apatinės vienybės“ tobulumas atsiskleidžia šiuose šešiose „Nukvos“ (moteriško aspekto) pusėse.
Ir išaiškėja pasakyme:
„Ir pavadino Kūrėjas sausumą žeme“,
bei „Tegul suželdins žemė žolę“...
Todėl apie šią antrą vienybę parašyta:
„Gerai“ antrą kartą.
Iš tikro pirmasis „gerai“ – tai „Aukštutinė vienybė“,
o antrasis „gerai“ – „Apatinė vienybė“...
Todėl ši vienybė tinkamai sąlygoja „vaisius ir derlių žmonėms“,
t.y. 600 000 Izraelio sielų.