kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנבואה על דרך זה נקראת חלום אף על פי שאינה חלום ממש כנזכר (בראשית ט''ו – י''ב) ותרדמה נפלה על אברם. רבי חיים וויטל, שערי קדושה Iš tikro ši pranašystės būsena būna labai panaši į „sapną“, nors tai nėra tikras „sapnas“. Apie tai parašyta: „Ir mieguistu (תרדמה – tardema) apėmė Abramą“ (Berešit 15 – 12).(Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

Rabi Jehuda Brandvainas Baal aSulamo mokinysBaal aSulamo raštų redaktoriusRavas Jehuda Brandvainas savo įvade į knygą „Tikunei aZohar“ taip rašė:

„Kai šventas mūsų mokytojas rabi Jehuda aLevi Ašlagas užbaigė rašyti savo „aSulam“ komentarą knygai Zohar, buvo pasiruošęs toliau tęsti šį darbą ir parašyti komentarą knygai „Tikunim“.

Tačiau atsitiko taip, kad tuo metu sustiprėjo jo liga ir per 1954 metų Jom Kipurą jo siela pakilo į Dangų...

Ir aš nusprendžiau pradėti „Tikunei aZohar“ komentarą.

Didelę dalį „Tikunim“ įvado jau buvau paaiškinęs, kai išgirdau skundus, kad knyga Zohar su komentarais „aSulam“ vis dar nepilnai užbaigta, nes netgi tie Zoharo straipsniai, kurie pateikti „Naujajame Zohare“, nėra sutvarkyti iki galo.

Todėl nutraukiau savo „Tikunim“ komentaro rašymą ir ėmiausi šio darbo.

Pavadinau šį komentarą „Maalot aSulam“ („Laiptų pakopos“), nes visus paaiškinimus ir komentarus aš gavau iš Baal aSulamo ir knygos „aSulam“.

O aš – kaip tas, kuris lipa tomis „aSulam“ pakopomis, ir mano paties čia nėra nieko.

Vien tik tai, ką gavau iš savo švento mokytojo ir rabi Baal aSulamo per daugiau nei trisdešimt du metus, kuomet turėjau laimės jam padėti bei aptarnauti ir būti šalia jo visus tuos metus.


Rabi Jehuda Brandvainas paliko šį pasaulį 1968 metų 18-tą nisano mėnesio dieną. Tai buvo trečia Pesacho šventės „chol amoed“ (tarpšventinė) diena.