kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Rabi David Meincbergas Baal aSulamo mokinysSusijungimas su šventumuRabi Šmuel Meincbergas pasakojo: Jeruzalėje esanti „Chajei olam“ ješiva buvo didžiausia tų laikų ješiva.

Šioje ješivoje mokėsi ir mano tėvas rabi.

Mano tėvas buvo gerai žinomas Jeruzalėje – jis buvo šventų judėjų rabi Moše Lelov ir „Ateret Cvi“ anūkas.

Be to, jis garsėjo kaip ypatingai nuovokus ir jei kažkam iškildavo,

pavyzdžiui, santarvės šeimoje problema,

kviesdavo mano tėvą, kad jis sutvarkytų šį reikalą“.


Rabi Moše Jairas Vainštokas, kuris jau buvo stipriai prisirišęs prie mokytojo Baal aSulamo, atsivedė taip pat ir rabi Davidą Meincbergą.

Rabi Davidas lankė mūsų mokytojo pamokas su didžiuliu atsidavimu.

Jis atvykdavo pas Baal aSulamą pirmą valandą nakties,

po rytinės maldos eidavo į ješivą „Chajei olam“,

kur mokydavosi iki pirmos valandos po vidurdienio.

Tada vėl eidavo pas Baal aSulamą ir vėl grįždavo į ješivą.

Namo sugrįždavo tik labai trumpam vakare.


Rabi Baruchas Icchakas Meincbergas pasakojo:

„Mano tėvas pasakojo, kad kai pirmą kartą pateko pas Baal aSulamą,

pasakė Baal aSulamui:

Yra parašyta, kad Kabalos reikia mokytis slaptai.

Baal aSulamas nuėjo, užtraukė kambario užuolaidas ir pasakė:

„Dabar jau gali mokytis...“.