kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? מסכת אבות א' – יד'. בעה''ס, אגרות קודש Jei ne aš už save, tai kas už mane? Tačiau, jei aš pats už save, tai kas aš? Ir jei ne dabar, tai kada? (Avot 1 – 14)

הקדמה לספר הזהר כט, ל 

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                              29.


Dabar mums atsiveria galimybė atsakyti į Antrą klausimą:
Koks mūsų vaidmuo šioje ilgoje realybės grandinėje?

Kur mes esame tik mažos šios grandinės daleles trumpuose savo gyvenimo metuose?


Ir žinok, kad mūsų darbas per 70 mūsų gyvenimo metų dalinasi į keturias dalis:
Pirma dalis.
Šioje dalyje mes turime pasiekti milžinišką „norą gauti“ be jokių apribojimų, visame „sugedimo“ dydyje, kurį mums duoda keturių netyrų pasaulių A – B – J – A sistema.
Tai reiškia, kad jei nebus pas mus šio sugadinto noro gauti, mes negalėsime jo ištaisyti, nes niekas negali ištaisyti jokio dalyko, kurio pats neturi.
Ir todėl mums neužtenka vien tik to noro gauti, kuris yra įdiegtas mūsų kūnuose su gimimu, todėl
dar, ne mažiau 13 metų (dvasinis lygis), „klipot“ ir „nešvarumų“ sistema turi valdyti žmogų ir pateikti jam savo malonumus.
Iš tikro šios „klipot“ siūlomų malonumų šviesos tik didina žmoguje norą gauti.
Tai reiškia, kad malonumai, kuriuos pateikia „klipot“ visai neužpildo noro gauti, o tik praplečia ir padidina jo reikalavimus.


Pvz., kai žmogus gimsta, jis trokšta gauti tik „šimtą“ (vieną porciją – sąlyginis dydis) ir ne daugiau.
Tačiau, kai „sitra achra“ užpildo žmogaus norą šiam „šimtui“ (porcijai), iškart „prasiplečia“ noras gauti ir žmogus jau nori „dviejų šimtų“.
Ir kai „sitra achra“ duoda žmogui „du šimtus“, iškart padidėja jo noras, ir žmogus jau nori „keturių šimtų“...
Todėl, jei žmogus nesuvaldo savęs, kad Toros ir priedermių pagalba ištyrinti savo norą gauti, ir „apversti“ jį į norą sąlygoti, šis noras gauti vis didėja per visus žmogaus gyvenimo metus. Taip, kad žmogus miršta, o jam lieka tik pusė jo išsipildžiusių troškimų...
Tai yra todėl, kad žmogus randasi „sitros achros“ ir klipot valdžioje valdžioje, kurių vaidmuo yra tik padidinti ir išplėsti žmogaus norą gauti, t.y. padaryti šį norą milžinišku, be jokių apribojimų.
Tai yra tam, kad pateikti žmogui visą „materiją“, su kuria jis galėtų dirbti ir ją „ištaisyti“.


                                                             30.


Antra dalis.
Nuo „trylikos metų“ ir toliau pradeda žmoguje veikti „taškas širdyje“,
t.y. šventos sielos kita pusė,
kuri žmogaus nore gauti jau nuo gimimo.
Tačiau šis „taškas širdyje“ pradeda veikti žmoguje tik po „trylikos metų“.
Tai reiškia, kad tada žmogus pradeda įeiti į „šventų pasaulių“ sistemą tuo dydžiu,
kiek jis užsiima Tora ir priedermėmis.


Šio periodo pagrindinis tikslas yra pasiekti ir padidinti norą dvasingumui,
nes nuo gimimo pas žmogų yra noras gauti vien tik materialius dalykus.
Ir nežiūrint į tai, kad iki „trylikos metų“ pasiekė milžinišką norą gauti,
tai dar nėra tikrasis noras gauti.
Tai reiškia, kad pagrindinis noras gauti atsiranda tik dvasingume.


Iš tikro iki „trylikos metų“ žmogaus „noras gauti“ troško „praryti“ tik šio materialaus pasaulio garbę ir turtus, kai visiems yra aišku,
kad tai nėra amžinas pasaulis, o tik kaip „praeinantis šešėlis“.
Tačiau, kai žmogaus pasiekia dvasinį milžinišką norą gauti sau,
tada jis jau nori „praryti“ savo malonumui taip pat ir amžino dvasinio „pasaulio,
kuris ateis“ visą gerumą ir turtus.
Ir tai jau yra tikras, amžinas įsigijimas.
Todėl pagrindinis milžiniškas noras gauti sau, yra noras gauti dvasingumą.