kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

Begalinė meilėRavas Šmuelis Meincbergas pasakojo:

„Mano tėvas ir mano mokytojas rabi Davidas tam tikru periodu gyveno Jeruzalėje.

Jis buvo labai prisirišęs prie savo mokytojo Baal aSulamo ir be galo jį mylėjo.

Nežiūrint į tai, kad mano mamos sveikata buvo labai silpna (tiek, kad netgi keletą metų jai teko praleisti ligoninėje), ir nežiūrint to, kad namuose buvo maži vaikai, kuriems reikėjo priežiūros, ypač kai jie susirgdavo, nebuvo tokios jėgos pasaulyje, kuri sulaikytų mano tėvą ir jis kiekvieną naktį antrą valandą neatsidurtų pas Baal aSulamą.

Netgi per Šabatą jis keliaudavo į Givat Šaulį.

Tai darydavo net du kartus: vieną kartą dieną, kitą kartą – per trečią trapezą (t.y. vakare).

Mano tėvas visą gyvenimą dirbo mokytojui su didžiausiu atsidavimu.

Ir taip pat mokytojas Baal aSulamas savo ruožtu labai mylėjo mano tėvą.


Šią didžiulę meilę savo mokytojui mano tėvas perdavė ir man.

Kartą, kai Baal aSulamo žmona gulėjo ligoninėje, budėjau jos palatoje valandų valandas, kad tik gydytojai matytų, jog jos šeima ja nuolat rūpinasi.

Vėliau Baal aSulamas man pasakė: „Esi geras vaikinas“ (čia rabi Šmuelio pasakojimo pabaiga).


Rabi Davidui Meincbergui teko patirti nemažai kentėjimų dėl to, kad buvo labai prisirišęs prie Baal aSulamo.

Kaip buvo minėta, jis dirbo mokytoju ješivoje „Chajei olam“.

Ir kai joje sužinojo, kad rabi Davidas kiekvieną naktį eina mokytis pas Baal aSulamą, kilo didžiulis nepasitenkinimas ir jį nušalino nuo pareigų.

Jų teigimu, jei jis naktį nemiega, dieną būna labai pavargęs ir negali tinkamai mokyti vaikų...

Ir tai tik vienas pavyzdys, kad rabi Davidui, o taip pat ir kitiems mokiniams teko patirti nemalonumų dėl savo atsidavimo mokytojui Baal aSulamui.