kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Rabi Šlomo Binjamin haLevi Ašlag


Baal aSulamo sūnus ir mokinys


Pastangos spausdinant Baal aSulamo raštus


Rabi Šlomo Binjaminas buvo atsakingas už savo tėvo raštų spausdinimą ir platinimą.

Jis dėjo didžiules pastangas rinkdamas lėšas bei paaukojimus knygų spausdinimui.

Ir tai darė labai sėkmingai.

Jo tėvas ir mokytojas Baal aSulamas taip pat siuntė jį į Haifą vesti Zoharo pamokas.Tėvo mokymo skleidimas


Po tėvo ir mokytojo mirties rabi Šlomo Binjaminas labai daug dirbo, stengdamasis skleisti tėvo mokymą.

Jis įkūrė mokymo namus Bnei Brake, ir kiekvieną dieną ten vesdavo pamokas.

Jis mokė švento Zoharo su jo tėvo komentaru „aSulam“.

Taip pat įkūrė ješivą, kurioje buvo mokomasi taip pat ir vidinės Toros.

Kai jo mokiniai būdavo pasiruošę, siųsdavo juos vesti pamokas po visą šalį.

Rabi Šlomo Binjamino namai buvo atviri mokiniams dieną naktį.

Nuo ryto iki pat nakties ten ateidavo ir išeidavo mokiniai.

Jo virtuvė buvo ir jų virtuvė, jo indai buvo ir jų indai.

Šabatų ir švenčių metu pas jį pastoviai susirinkdavo mažiausiai dvidešimt žmonių.


Rabi Šlomo Binjaminas pats taip pat vykdavo į skirtingas vietas vesti pamokas, tame tarpe ir į Jeruzalę.

Kirjat Arboje įsteigė ješivą, kur pusę laiko buvo mokomasi atviros Toros, o kitą pusę laiko – slaptos Toros.

Rabi Šlomo atvykdavo čia kartą per savaitę vesti pamokas.

Taip pat vesdavo pamokas pačioje „Machpela“ oloje.Sukot palapinės grožis


Kaip ir jo tėvas, taip ir rabi Šlomo Binjaminas skyrė labai didelį dėmesį Sukot palapinės grožiui.

Jos puošimui skyrė labai daug pastangų.

Prieš Sukot šventę visi šeimos nariai ir mokiniai kartu stipriai dirbo ir dėjo daug pastangų statydami palapinę.


Rabi Šlomo Binjaminas mirė 1984 metais 7-tą Kislevo mėnesio dieną.