kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus (pasaulio tautų), taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא  

Zohar Akdamat sefer aZohar Ravo Hemnuna Saba raidės

rabi Šimonas bar Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                        (Ištraukos)


                                                           Zohar


Įėjo raidė ב „Bet“ ir pasakė:
„Pasaulio Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį,
nes manini laimina Tave viršuje ir apačioje.
( Raidė „Bet“ reiškia palaiminimą ברכה bracha).
Atsakė jai Kūrėjas:
„Iš tikro tavimi sukursiu pasaulį,
tu būsi pasaulio sukūrimo pradžia“.


                                              Sulam         Jehuda Ašlagas


Raidės „Bet“ tvirtinimas:
„Manini laimina Tave viršuje ir apačioje“ reiškia,
kad raidės palaiminimo šviesa vienoda ir „viršuje“ ir „apačioje“,
be jokio skirtumo.
Tai reiškia, kad joks „apribojimas“ ar „grubumas“ negali pažeisti šios šviesos.
Ir todėl „Bet“ savybė yra labiausiai tinkama pasaulio sukūrimui,
nes nebus jai jokio kontakto su klipot.
Juk klipot prisitvirtina tik kokio tai trūkumo vietoje,
o kadangi raidėje nėra jokio trūkumo,
aišku kad nebus jokio kontakto su klipot.
Todėl pasakė raidei Kūrėjas:
„Iš tikro tavimi sukursiu pasaulį,
tu būsi pasaulio sukūrimo pradžia“.


Kūrėjas sutiko, kad jos savybė yra labiausiai tinkama pasaulio sukūrimui.
Kaip pasakyta:
„Pasaulis bus sukurtas gerumu“ (Tehilim 89 – 2).
Ir žodio „bus sukurtas“ יבנה (ibane) šaknis reiškia „statymą“ ir „suvokimą“.
Todėl Kūrejas nustatė,
kad raidė turi pakankamą analizę,
kad atskirti tarp, dirbančių Kūrėjui „šventume“,
ir tarp „nešvarume“,
susijungusių su kitu dievu.


Apie tai parašyta:
„Išbandykite Mane tuo, sako Kūrėjas.
Ar Aš atidarysiu jums Dangaus lobynus,
ir pripildysiu jus palaiminimais be apribojimų“ (Malachi 3 – 10).
Tačiau, išpažįstantys „kitą dievą“,
yra atskirti nuo palaiminimo,
nes: „Kitas dievas yra iškastruotas ir neveda vaisių“.
Kaip toliau tęsia pranašas:
„Pažiūrėsite ir atskirsite tarp teisuolio ir nusidėjėlio,
tarp dirbančio Kūrėjui ir nedirbančio Jam“.
Iš tikro „pasaulį pastatys (suvoks ir atskirs) gerumas“.
Ir tai kad parašyta:
„Tu būsi pasaulio sukūrimo pradžia“, reiškia,
kad Kūrėjas neužbaigė palaiminimo iki pilno tobulumo,
bet davė gerą ir pakankamą pradžią,
kad pasaulis galėtų prie to ateiti pats.
Ir dabar viskas priklauso nuo apatinių,
t.y. žmonių, gerų darbų.