kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
 

Rabi Icchakas Agasi


Ištikimas Baal aSulamo mokinys


Rabi Icchakas Agasi buvo labai stipri asmenybė, todėl jis užėmė svarbias pareigas organizacijoje „Agudat Israel“.

(„Agudat Israel“ – tarptautinė judėjų ortodoksų religinė organizacija, apsijungusi į politinę partiją)

Jis buvo antras žmogus po organizacijos lyderio Moše Paruš.

Tačiau kai rabi Icchakas tapo Baal aSulamo mokiniu, jis pasitraukė iš bet kokios visuomeninės veiklos bei vadovaujančių pareigų

(nors, jei būtų pasilikęs, be jokių abejonių su laiku būtų tapęs „Agudat Israel“ vadovu).

Tas, kuris turėjo laimę mokytis pas Baal aSulamą ir anuliuotis prieš jį,

nebeturėjo jokio noro bei poreikio garbės troškimui.

Ir visa tai todėl, kad matė didžiulį Baal aSulamo „savęs sumažinimą“.


Visą laiką, kol buvo šalia Baal aSulamo, rabi Icchakas buvo susijungęs su juo visa savo širdimi ir siela.

Kartą pasakojo, kad kai išeidavo po Baal aSulamo pamokų,

mokiniai žiūrėdavo į žmones ir jų užsiėmimus, tarsi į gaidžius, lesinėjančius po atliekas.

Jie niekaip negalėjo suprasti, kaip pasaulis užsiima tokiais tuščiais dalykais.

Panašiai, kaip rabi Šimonas bar Jochajus ir jo sūnus rabi Eliazaras, išėję iš olos,

kurioje praleido dvylika metų.

Išėję jie pamatė, kad įprastiniuose žmonių užsiėmimuose nėra nei prasmės, nei logikos.

Todėl, kur tik pažvelgdavo, ten viską sudegindavo.