kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotįGilus vidinės Toros mokymasis


Kai ravas Baruchas grįžo iš užsienio, įsteigė Mokymo namus savo kukliame bute Bnei Brake.

Ravas Icchakas Agasi buvo pagrindinis visuose dalykuose, susijusiuose

su šventumu.

Jis kiekvieną naktį atvykdavo mokytis su ravu Baruchu.

Iš šio jų bendro mokymosi susiformavo gilaus vidinės Toros mokymosi pagrindas.

Jie mokėsi iš Baal aSulamo knygų, daugiausia – šešiolika dalių „Mokymo apie dešimt sfirot“,

kurių kiekviena dalis atskleidžia skirtingas dvasinių pasaulių būsenas.

Taip pat labai giliai, su didelėmis pastangomis, stengdamiesi suprasti kiekvieną žodį,

mokėsi knygą Zohar.

Pasakojama, jog rabi Icchakas yra pasakęs, kad pirmas knygos Zohar tomas

su komentaru „aSulam“ apima visą mūsų mokytojo Baal aSulamo darbo Kūrėjui kelią.Artimas draugas


Rabi Icchakas Agasi buvo tikras draugas.

Jis dirbo tarnautoju ministerijoje, ir nors buvo be galo užimtas darbo reiklais,

tačiau kai pasirodydavo kas nors iš mokinių, nuimdavo nuo stalo visus popierius ir dokumentus,

užrakindavo duris ir sėdėdavo su savo draugu, lyg nieko svarbesnio už jį pasaulyje nebūtų.

Kai į jį kreipdavosi draugas su kokiomis nors problemomis, jis paskirdavo tiek laiko,

kiek tik reikėjo ir imdavosi spręsti jas bei padėti kuo tik įmanoma.

Rabi Icchakas prašydavo draugo išdėstyti visas problemas ir imdavosi spręsti nuo pačios didžiausios,

pereidamas prie mažesnių.

Jis visada rasdavo sprendimą.

Ir taip nesuskaičiuojamą daugybę kartų padėjo savo draugams ir gelbėjo juos sunkiose situacijose,

padėdamas išspręsti sudėtingas problemas.