kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו: תהלים פא' ד Pūskite šį mėnesį Šofarą savo laiku („uždengtą“) šventės dieną. (Tehilim 81 – 4)
  • Gerų ir saldžių metų!
  • !שנה טובה ומתוקה
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Rabi Icchakas Agasi artimas draugas


Rabi Icchakas Agasi sakydavo:

„Žmogus reikia įsižiūrėti tik į save į savo atsakomybę prieš draugą,

ir kaip jis turi elgtis su artimu,

vadovaudamasis Toros mokymu.

Tačiau kaip draugas – ar jis taip pat elgsis teisingai?

Iš tiesų, tai žmogui neturi rūpėti “.

Tai reiškia, kad žmogus turi vertinti tik save,

bet ne savo artimą.

Tačiau paprastai žmonės elgiasi atvirkščiai:

į savo veiksmus nežiūri kritiškai,

nes yra įsitikinę, kad jie patys yra teisuoliai

ir elgiasi labai teisingai,

o visa aštri kritika yra nukreipta tik draugo atžvilgiu.

Ir būtent iš šio neteisingo požiūrio kyla visi ginčai ir konfliktai.


Dar vieno mokinio pasakojimas:

„Kai aš buvau lydimas į Chupą (t.y. sutuoktuvių metu),

šalia manęs ėjo rabi Icchakas.

Staiga jis pasakė man:

„Žinok, mielas drauge, kad žmogus yra lydimas tris kartus:

pirmą kartą – apipjaustymo metu.

Antrą kartą – sutuoktuvių metu.

Ir trečią kartą – jo laidotuvių metu.

Atkreipk į tai dėmesį, nes tai jau antras kartas,

kai esi lydimas...“.

Toliau pasakojo tas mokinys:

„Rabi Icchako spinduliuojama meilė buvo tokia didelė,

kad mes visi ja užsipildydavome.

Todėl Chupoje (vestuvių palapinėje) meldžiausi tik dėl vieno – prašiau Kūrėjo pagalbos,

kad netektų išsiskirti su rabi Icchaku ir draugais.

Paskui paklausiau rabi Icchako,

ar galiu vienas eiti naktį į ravo Barucho pamoką.

Nes juk jaunikis turi būti saugojamas!

Rabi Icchakas atsakė juokaudamas; jog išminčių pasakymas,

kad jaunikis turi būti saugojamas, galioja tik dienos metu,

kuomet budrūs visi kenkėjai.

Tačiau naktį, kuomet visi kenkėjai miega, jaunikiui nėra jokio pavojaus“...