kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Rabi Icchakas AgasiIštikimas draugas


Kartą rabi Icchakas Agasi ir rabi Hilelis Gelbšteinas po ypatingai sunkios darbo dienos išvyko į Tveriją,

į draugų susitikimą pas rabi Abrahamą Aškenazi.

Tomis dienomis jie labai daug dirbo, kad aprūpintų šeimą ir ši kelionė pareikalavo iš jų labai daug jėgų.

Kai nuvyko, juos su džiaugsmu ir meile priėmė rabi Abrahamas.

Draugų pasisėdėjimas truko iki dviejų nakties, o antrą valandą trijulė sėdo kartu mokytis, kaip įprasta.

Taip mokėsi iki pat ryto, o po rytinės maldos rabi Icchakas ir rabi Hilelis patraukė atgal į Tel Avivą, į savo darbus...

Rabi Abrahamas juos palydėjo, ir po to neskubėjo grįžti namo, jis ilgesingai ir su didele meile žiūrėjo jiems įkandin,

kol šie dingo iš horizonto...


Darbo Kūrėjui principai


   1. Rabi Icchakas mėgdavo sakyti: žmogus gyvenime turi nusistatyti, kas jam yra pirmoje vietoje,

o kas antroje.

Tai yra, ar jo poreikiai yra jam pirmoje vietoje, ar jo artimo poreikiai yra pirmoje vietoje.

„Numeris pirmas“ reiškia, kad be jokių kompormisų tai yra priimama, kaip svarbiausias dalykas gyvenime.

Ir tai žmogus turi daryti kiekvienoje būsenoje ir kiekviename gyvenimo aspekte:

jis turi pasverti mintyse dvi prieš jį esančias galimybes ir nuspręsti, koks yra Kūrėjo noras, ir koks yra jo paties noras,

kas yra svarbiau ir kas yra mažiau svarbu.

Ir pagal šiuos principus veikti.


  2. Dar rabi Icchakas sakydavo:

Kai žmogų ištinka bėdos ir sunkumai, žmogus neturėtų jų vengti ir nuo jų bėgti, nes tada iš jų

jokios naudos.

Bet atvirkščiai, reikia stengtis pajausti tuos kentėjimus visu pilnumu.

O po to eiti tikėjimu virš logikos ir pasakyti, kad viskas ateina iš Kūrėjo noro padaryti

gera mums.