kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה יש בזה עוד טעם, כי קבלה בידינו, שיש חיוב מוקדם להגאולה, אשר כל אומות העולם יודו לתורת ישראל. בעה''ס, שופר של משיח Tačiau čia yra dar viena prasmė. Tai reiškia, kad galimybė išsigelbėjimo paankstinimui. Iš tikro galiausiai visos pasaulio tautos pripažins Izraelio Torą. (Baal Sulamas „Mašiacho Šofaras“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Rabi Icchakas AgasiIštikimas draugas


Kartą rabi Icchakas Agasi ir rabi Hilelis Gelbšteinas po ypatingai sunkios darbo dienos išvyko į Tveriją,

į draugų susitikimą pas rabi Abrahamą Aškenazi.

Tomis dienomis jie labai daug dirbo, kad aprūpintų šeimą ir ši kelionė pareikalavo iš jų labai daug jėgų.

Kai nuvyko, juos su džiaugsmu ir meile priėmė rabi Abrahamas.

Draugų pasisėdėjimas truko iki dviejų nakties, o antrą valandą trijulė sėdo kartu mokytis, kaip įprasta.

Taip mokėsi iki pat ryto, o po rytinės maldos rabi Icchakas ir rabi Hilelis patraukė atgal į Tel Avivą, į savo darbus...

Rabi Abrahamas juos palydėjo, ir po to neskubėjo grįžti namo, jis ilgesingai ir su didele meile žiūrėjo jiems įkandin,

kol šie dingo iš horizonto...


Darbo Kūrėjui principai


   1. Rabi Icchakas mėgdavo sakyti: žmogus gyvenime turi nusistatyti, kas jam yra pirmoje vietoje,

o kas antroje.

Tai yra, ar jo poreikiai yra jam pirmoje vietoje, ar jo artimo poreikiai yra pirmoje vietoje.

„Numeris pirmas“ reiškia, kad be jokių kompormisų tai yra priimama, kaip svarbiausias dalykas gyvenime.

Ir tai žmogus turi daryti kiekvienoje būsenoje ir kiekviename gyvenimo aspekte:

jis turi pasverti mintyse dvi prieš jį esančias galimybes ir nuspręsti, koks yra Kūrėjo noras, ir koks yra jo paties noras,

kas yra svarbiau ir kas yra mažiau svarbu.

Ir pagal šiuos principus veikti.


  2. Dar rabi Icchakas sakydavo:

Kai žmogų ištinka bėdos ir sunkumai, žmogus neturėtų jų vengti ir nuo jų bėgti, nes tada iš jų

jokios naudos.

Bet atvirkščiai, reikia stengtis pajausti tuos kentėjimus visu pilnumu.

O po to eiti tikėjimu virš logikos ir pasakyti, kad viskas ateina iš Kūrėjo noro padaryti

gera mums.