kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • דע לך, במקום שנמצאות אמרותיו ותורתו של הרבי, שם הוא הרבי. רב שמחה בונים מפשיסחה. Žinok, kad toje vietoje kur yra mokytojo kalbos ir jo mokymas, ten randasi ir mokytojas. (Ravas Simcha Bunim iš Pšiskos).

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


Rabi Icchakas AgasiDvasinio darbo principai


Pas rabi Icchaką ateidavo draugai ir skųsdavosi dėl rūpesčių, kuriuos patiria savo Kūrėjo darbe iš moterų pusės:

kad jos neleidžia jiems keltis anksti ryte ir eiti į pamokas...

kad prieštarauja draugų pasisėdėjimams ir buvimui kartu...

ir taip toliau...

Rabi Icchakas kiekvieną sykį, išgirdęs panašias istorijas, imdavo juoktis.

Jis sakydavo:

„Kiekvienas, kuris suvaldo savo vidinę moterį, nepatiria jokių problemų iš moterų pusės išoriniame gyvenime“.


Paaiškinimas:

Noras gauti malonumą ir pasitenkinimą gyvenime vadinasi „moters“ aspektu.

Ivritu žodis נקבהnekeva“ (moteris) išreiškia trūkumą.

Ir tai yra žmogaus noro gauti esmė, nes žmogus trokšta tik vieno dalyko gyvenime – gauti malonumą.

Kaip apie tai pasakė išminčiai:

„Prarado jėgas kaip moteris“,

nes tas, kurį valdo noras gauti, visiškai neturi jėgų sąlygojimo artimui ir tikėjimo darbe.

Iš kitos pusės, sąlygojimo ir tikėjimo jėga žmoguje vadinasi גברgever“ (vyras), nuo žodžio התגברותpergalėjimas“.

Ir vadinasi זכר, kas reiškia tobulumą ir privalumą, nes visas žmogaus - Adam (אדם) privalumas, kad jis nori tapti panašus - Adame į Aukštesnį, kaip yra pasakyta:

„Koks jis gailestingas, toks ir tu būk gailestingas“.

Tai ir turėjo omeny rabi Icchakas - kad visos problemos ir visi trukdžiai gyvenime žmogui ateina iš moters aspekto jo viduje, t.y. noro gauti malonumą, kuris visiškai pavergia žmogų.

Taip pat iš egoistinės meilės sau, kuri apsunkina arba sustabdo žmogaus ėjimą šventumo keliu.

Tačiau žmogui atrodo, kad problemos ir trukdžiai ateina jam iš išorės...

Tačiau tai nėra tiesa!

Visi trukdžiai yra tik žmogaus viduje.