kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

מהות חכמת הקבלה 

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                               4.


                                    Abstraktūs vardai ir pavadinimai


Daugelis tvirtina, kad visi žodžiai, vardai ir pavadinimai, sutinkami kabalos išmintyje, yra abstraktūs.
Ir tai yra dėl tos priežasties, kad kabalos išmintis nagrinėja „Dieviškumą“ ir dvasingumą,
kurie yra virš „vietos ir laiko“.
Todėl čia negalima naudotis netgi vaizduote.


Iš tikro žmonės nusprendė, kad viskas, kas yra kalbama šioje išmintyje,
viskas yra abstraktūs vardai ir pavadinimai.
Ir dar daugiau, t.y. visa ši išmintis yra labai išaukštinta,
todėl ji yra aukščiau netgi abstrakčių vardų ir pavadinimų.
Taip pat šioje išmintyje viskas nuo pat pradžių yra virš realiai įsivaizduojamų pagrindų.


Tačiau tai nėra tiesa, bet viskas yra būtent visiškai atvirkščiai.
Tai reiškia, kad kabala naudoja tik realius, tikroviškus ir akivaizdžius vardus bei pavadinimus.


Todėl pas visus kabalos išminčius yra geležinė taisyklė:
„Visko, ko nepasiekei ir nesuvokei, negali ir neturi teisės apibrėžti jokiu vardu ar žodžiu“.
Taip pat čia reikia žinoti, kad žodis „pasiekimas“ reiškia galutinę suvokimo pakopą,
ir šis žodis paimtas iš išsireiškimo:
„Kai pasiekia ranka“.
Tai reiškia, kad kol dalykas nėra visiškai ir absoliučiai aiškus,
kaip lygtais būtų galima jį „pačiupinėti“ rankomis,
kabalistai nevartoja žodžio „pasiekimas“ (asaga).
Tada kabalistai vartoja kitus žodžius, kaip:
„supratimas“, „išmąstymas“ ar „suvokimas“.


                                                               5.


                                      Konkretumas kabalos išmintyjeJei pažiūrėsime į materialų pasaulį, atsiskleidžiantį mūsų pojūčiuose,
surasime tokius „konkrečius” dalykus, apie kuriuos iš tikro mes neturime jokio apčiuopiamo supratimo ir įsivaizdavimo.
Paimkime mūsų gerai pažįstamus dalykus, kaip elektra ar magnetas,
taip pat dar vadinamais „jėgos laukais“.
Ir kas gi gali pasakyti, kad tai nėra konkretūs ir tikroviški vardai ir pavadinimai,
kai mes visiškai tikrai ir užtikrintai žinome šių jėgų veiksmus?


Iš tikro mums visai nesvarbu, kad pas mus nėra esminio šių dalykų,
kaip elektra ir pan., supratimo.
Tačiau pavadinimas: „elektra“ mums yra visiškai tikroviškas ir artimas,
kaip ir tie dalykai, kuriuos mes galime „pačiupinėti“.
Ir net kiekvienas mažas vaikas žino šį pavadinimą – „elektra“,
kaip pažįsta tokius pavadinimus, kaip „duona“, ar „cukrus“.


Tačiau, jei mes šiek tiek įsigilinsime, tai pamatysime,
kad kaip Kūrėjo mes visiškai negalime suvokti,
lygiai taip pat mes iki galo negalime suvokti ir materialių, „apčiuopiamų“ dalykų.
Iš tikro mūsų „veiksmo“ pasaulyje visus daiktus, ar net savo draugus mes pažįstame tik pagal jų veiksmus, kurie, bendrai sąveikaudami su mūsų pojūčiais, duoda mums pakankamą suvokimą.
Tačiau iš tikro mes neturime jokio realaus supratimo apie kiekvieno dalyko esmę.
Ir ne tik, netgi pačių savęs mes negalime suvokti ir suprasti!
Todėl viskas, ką mes žinome apie save, yra mūsų veiksmai ir reakcijos atitinkamomis situacijomis, išplaukiantys iš mūsų esmės.


Dabar aiškiai galime suprasti, kad visi vardai ir pavadinimai, sutinkantys kabalos išmintyje, yra realūs, konkretūs ir tikroviški.
Ir nors mes neturime visiško šių vardų suvokimo,
tačiau pas užsiimantį kabalos išmintimi, yra pilnas šių vardų supratimas.


Ir tai yra veiksmų, poveikių ir reakcijų suvokimas, kuris atsiranda, kai iš aukštutinė šviesa veikia „gaunančius“ šią šviesą, t.y. žmones.
Iš tikro šis pasiekimas – suvokimas mums yra visiškai pakankamas.


Ir čia galioja taisyklė:
„Viskas, kas išeina iš Kūrėjo valdymo ir ateina į mūsų supratimą, to visiškai pakanka mūsų suvokimui“.
Taip, kaip žmogui nėra jokio poreikio šeštam rankos pirštui, t.y. penkių pirštų jam visiškai pakanka.