kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הקדמה לספר הזהר  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                            61.


Tačiau iškyla klausimas, kodėl knyga Zohar nebuvo atverta pirmoms kartoms?
Juk be jokios abejonės šios kartos savo tyrumu ir svarbumu pranoko paskesnes,
t.y. buvo labiau vertos šios knygos.
Dar reikia paklausti, kodėl iki švento Ari,
t.y. ankstesniems už jį kabalistams, nepasirodė knygos Zohar komentaras?
Ir labiausiai keista, kodėl iki mūsų kartos nepasirodė komentarai Ari knygos Zohar komentarams?
Iškyla klausimas, argi mūsų karta yra labiausiai verta ir pasiruošusi priimti šią išmintį?


Atsakymas tas, kad pasaulis per 6000 savo egzistencijos metų skaitosi kaip vienas parcufas (dvasinis objektas).
Ir pas šį parcufą yra trys dalys: galva, kūnas ir galūnės, t.y.
ch – b – d (chochma, bina, daat),
ch – g – t (chesed, gvura, tiferet)
ir n – h – j (necach, hod, jesod).
Apie tai pasakė išminčiai
„2000 metų „Tohu“ (chaosas),
2000 metų „Tora“
ir 2000 metų „Mašiacho atėjimo dienos“ (Talmudas, Sanhedrin).


Tai reiškia, kad per pirmus 2000 metų,
ir tai parcufo „galva“, arba ch – b – d, šviesos buvo labai mažos,
todėl tai skaitėsi kaip „galva“ be „kūno“, kur yra tik nefeš šviesa.
Kaip jau žinome, kad tarp šviesų ir indų yra atvirkštinė priklausomybė.
Ir yra taisyklė, kad kiekviename parcufe pirmiausiai atsiranda aukščiausi indai,
o su šviesomis yra atvirkščiai,
t.y. pirmiausia į aukščiausius indus įeina ir „apsirengia“ žemiausios šviesos.


Iš tikro, kol parcufe yra tik aukščiausi indai, t.y. indai ch – b – d,
į juos nusileidžia ir „apsirengia“ tik šviesa nefeš.
Ir tai yra pačios žemiausios šviesos,
todėl parašyta apie pirmuosius 2000 metų,
kad tai aspektas – „Tohu“.


Per antrus 2000 pasaulio gyvavimo metų, ir tai yra ch – g – t indai,
į pasaulį nusileidžia ir apsirengia šviesa ruach, tai paslaptis – „Tora“.


Ir per paskutinius 2000 metų, t.y. į n – h – j indus išeina į pasaulį,
ir apsirengia jame šviesa nešama, ir tai labai didelė šviesa.
Todėl tai – „Mašiacho atėjimo dienos“.


Ir tokia tvarka yra kiekviename atskirame parcufe,
t.y. induose ch – b – d ir ch – g – t iki „krūtinės“ šviesos yra paslėptos.
Tai reiškia, kad aukščiausia išmintis (chochma) atsiveria n – h – j,
t.y. tik žemiausiuose induose.
Ir dėl šios priežasties, t.y. kol dar neprasidėjo pasaulyje atsiverti patys žemiausi indai n – h – j bendrame parcufe, kitaip sakant iki 2000 metų Zoharo išmintis bendrai ir kabalos išmintis atskirai buvo paslėpta nuo pasaulio.


Tačiau Ari gyvenimo metais, kai jau priartėjo indų žemiau „krūtinės“ užbaigimo laikas,
pasauliui atsivėrė aukštutinė išmintis.
Ir šis atsivėrimas įvyko per dievišką Icchako Lurijos (Ari) sielą,
kuri buvo pasirengusi priimti šią didelę šviesą.
Todėl Ari ir „perdavė“ pasauliui „raktus“ nuo knygos Zohar ir bendrai nuo visos kabalos išminties, tuo „nustumdamas“ į šalį visus, buvusius anksčiau už jį.


Tačiau šie indai dar nebuvo visiškai užbaigti (Ari mirė 5332 metais),
ir pasaulis dar nebuvo vertas bei pasirengęs suvokti jo žodžius.
Todėl Ari suprato tik mažas ypatingų asmenybių skaičius,
tačiau jiems nebuvo duotas leidimas „iš viršaus“ tai atverti visam pasauliui.


Ir jau mūsų kartoje, kai mes esame artimi prie paskutinių 2000 metų užbaigimo, yra duotas leidimas atverti Ari žodžius ir knygą Zohar visam pasauliui.
Iš tikro dabar jau yra leista „iš viršaus“ atverti labai didelę ir svarbią šios išminties dalį.
Todėl nuo mūsų kartos ir toliau knyga Zohar pradės atsiverti vis labiau ir labiau,
iki visiško atsivėrimo, nes toks ir yra Kūrėjo noras.