kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus (pasaulio tautų), taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

מהות חכמת הקבלה י 

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                    10.


                      „Keisti“ ir „nepadorūs“ Kabalos išminties pavadinimai


Dabar tampa aišku, kodėl kabalistinėje literatūroje mes galime sutikti „keistų“ ir „nepadorių“ pavadinimų, labai dažnai pasitaikančių pagrindinėse kabalos knygose:
Zohare, Tikunim, ir Ari raštuose.


Iš tikro, šie pavadinimai labai stebina:
Kodėl reikėjo išminčiams naudotis tokiais „keistais“ ir „nepadorias“ žodžiais,
kad išreikšti šventus ir išaukštintus dalykus?
Tačiau, kaip jau paaiškinta, kad aprašant šią išmintį,
galima naudotis tik ypatinga kalba – „šakų kalba“,
nes ši kalba labai tiksliai atitinka aukštutines „šaknis“.


Todėl visiškai aišku, kad neįmanoma „palikti“ jokios „šakos“,
ar „šakos veiksmo“ dėl jo „žemumo“, ar „nepadorumo“.
Ir nenaudoti šio termino, išreiškiančio atitinkamą šios išminties dalyką, aspektą, ar ryšį,
nes mūsų pasaulyje nėra kitos „šakos“, kurią būtų galima pakeisti, vietoj šios „nepadorios“.


Iš tikro, kaip du plaukai neauga ir vienos skylės,
taip negali būti dvi „šakos“ priskiriamos vienai „šakniai“.

Todėl, jei „paliksime“ kokią tai „šaką“ ir nesinaudosime ja,
mes prarasime visą dvasinį atitikmenį aukštutiniame pasaulyje,
nes vietoj šio išsireiškimo, nėra kito žodžio, nurodančio į šią „šaknį“.


Ir jei mes ką pakeisime, šis „pakeitimas“ pakenks visai išminties struktūrai ir sandarai,
nes mes prarasime vieną svarbią „grandį“ iš nepertraukiamos išminties „grandinės“,
priklausančios šiam išsireiškimui.
Iš tikro taip mes įnešime defektą į visą kabalos išmintį,
nes nėra jokios kitos išminties pasaulyje, kurios „grandys“ būtų taip tampriai susijusios ir „surištos“ viena su kita „priežasties ir pasekmės“ ryšiu.
Ir jei dings viena, nors mažiausia „grandis“, ar informacija, iškart „užtems“ visa išmintis.


Todėl visai nereikia stebėtis, kad kartais kabalos išmintis vartoja keistus ir „nepadorius“ išsireiškimus.
Tai reiškia, kad nėra galimybės rinktis „tinkamus“ ir „padoresnius“ terminus,
ar pakeisti vieną terminą kitu: „blogą“ – „geru“, ar „gerą“ – „blogu“.
Tačiau kabalistai visada privalo labai tiksliai pateikti tam tikrą „šaką“,
nurodančią į atitinkamą „šaknį“.
Ir taip pat privalo detaliai paaiškinti kiekvieną, net pačią“ „nepadoriausią“ smulkmeną,
kad besigilinantys galėtų suprasti visą reikalo esmę.