kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הקדמה לספר הזהר  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                             67.


Ir nenustebk, kad vienas žmogus gali savo veiksmais sąlygoti viso pasaulio pakilimą ar kritimą,
nes yra nepajudinamas dėsnis:
„Atskiras ir bendras yra tapatūs, kaip du vandens lašai“.
Tai reiškia, kad viskas, kas galioja bendrai visumoje,
viskas galioja ir kiekviename atskirame atvejyje,
ir būtent atskiros dalys sąlygoja viską, kas yra bendrame.


Iš tikro bendrumas gali atsiverti tik po to,
kai atsiveria visos atskiros jo dalys,
pagal savo savybes ir pagal savo kokybę.
Todėl būtent atskiro individo veiksmai,
pagal to individo lygį bendrume,
pakelia ar nuleidžia visą bendrą padėtį.


Todėl tampa aišku, kas yra parašyta Zohare (Tikunim Zohar, 6):
Knygos Zohar, ir bendrai išminties apie Tiesą (kabalos) užsiėmimo dėka nusipelnysime išeiti iš tremties į visišką išsigelbėjimą (geula šlema).
Tačiau iškyla klausimas:
Kaip yra knygos Zohar mokymas susijęs su viso Izraelio išsigelbėjimu iš pasaulio tautų?                                                                   68.


Dabar išaiškėja, kad ir pačioje Toroje yra „išorinė“ bei „vidinė“ pusės,
kaip ir bendrai pasaulyje.
Tai reiškia, kad užsiimti Tora galima kaip „vidine“, taip ir „išorine“.
Ir jei „Izraelio sūnūs“ stiprina savo užsiėmimus „vidine“ Tora bei Jos paslaptimis,
tuo dydžiu jis sąlygoja viso pasaulio „vidinio“ aspekto pakilimą.
Tada „vidinis“ – „Izraelio“ aspektas kyla vis aukščiau ir aukščiau virš „išorinio“ – „pasaulio tautų“ aspekto.
Ir tada visos „pasaulio tautos“ bendrai supranta ir pripažįsta „Izraelio“ reikšmę.


Iš tikro tada išsipildo pranašo Ješajahu (Izaijo) žodžiai:
„Ir paims visos tautos juos (Izraelio sūnus) ir atves į jų vietą,
ir paveldės „Izraelio namai“ Kūrėjo žemę“ (Izaijas 14).


Tai pat dar parašyta:
„Taip pasakė Kūrėjas: štai pakelsiu tautoms ranką,
ir nacijoms iškelsiu vėliavą,
ir atves mano sūnus už skvernų,
ir mano dukteris atneš ant pečių“(Izaijas 49).


Tačiau, jei (neduok dieve) yra atvirkščiai.
Jei „Izraelio sūnūs“, neįvertina vidinės Toros bei jos paslapčių reikšmės,
kalbančios apie mūsų sielas ir sielų pakopas.
Taip pat, jei yra neįvertinama „vidinė“ Tora,
kalbanti apie protą ir „priedermių skonius“.
Tai reiškia, kad „Izraelio sūnūs“ užsiima tik išoriniu Toros aspektu,
kalbančiu vien tik apie priedermių vykdymą veiksmu.
Arba, jei retkarčiais „Izraelio sūnūs“ užsiima vidine Tora,
tačiau skiria Jai tik trumpą laiką, iš savo Toros užsiėmimų.
Iš tikro, jei „Izraelio sūnūs“ neužsiima „vidine“ Tora, kaip parašyta:
„Mokykis Torą ir dieną ir naktį“,
bei galvoja, kad tokiam užsiėmimui nėra reikmės (neduok dieve).
Tada šie žmonės žemai, žemai „nuleidžia“ viso pasaulio „vidinę“ pusę – „Izraelį“,
ir stiprina „išorinę“ pasaulio pusę – „pasaulio tautas“.


Iš tikro tada visi niekina bei nužemina „Izraelio sūnus“,
t.y. visi skaito, kad Izraeliui nėra vietos pasaulyje.
Ir pasauliui visai nereikia Izraelio (neduok dieve).
Todėl būtent „Izraelio sūnūs“ sąlygoja,
kad pasaulio „išorė“ sustiprėja prieš jo „vidų“.
Tada viso pasaulio „padugnės“, kenkėjai ir griovėjai „pakelia galvas“,
sustiprėja ir kyla vis aukščiau ir aukščiau.
Tai reiškia,kad pačioje „išorinėje“ – „pasaulio tautų“ pusėje „išorė“ – „kenkėjai“ kyla virš „vidinės“ pusės – „pasaulio tautų teisuolių“.
Ir tada ši pasaulio tautų „išorė“ atlieka visus griovimus ir baisias skerdynes,
kaip mes ir esame liudininkai savo kartoje (Antrasis pasaulinis karas ir holokaustas).
Apsaugok Kūrėjau, kad nepasikartotų tokios baisybės.
Iš tikro aiškiai matyti, kad Izraelio išsivadavimas (geula) ir Izraelio svarbumas priklauso tik nuo knygos Zohar ir vidinės Toros mokymosi.


Todėl visi griovimai ir visas Izraelio sūnų nuosmukis yra tik todėl,
kad jie patys paliko vidinę Torą, t.y. „nuleido“ Jos reikšmę žemai, žemai.
Ir padarė Ją (vidinę Torą) dalyku,
kuriam visai nėra reikmės (neduok dieve).