kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה יש בזה עוד טעם, כי קבלה בידינו, שיש חיוב מוקדם להגאולה, אשר כל אומות העולם יודו לתורת ישראל. בעה''ס, שופר של משיח Tačiau čia yra dar viena prasmė. Tai reiškia, kad galimybė išsigelbėjimo paankstinimui. Iš tikro galiausiai visos pasaulio tautos pripažins Izraelio Torą. (Baal Sulamas „Mašiacho Šofaras“)

הקדמה לספר הזהר  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                             69.


Tikunim Zohar parašyta (tikun 30):
„Atsibuskite ir atsikelkite dėl šventos Šchinos,
nes pas jus širdis tuščia, be suvokimo,
kad pažinti ir suprasti Ją, nors Ji ir yra jumyse“.


Apie šią paslaptį parašyta (Ješaja 40):
„Balsas šaukia”,
t.y. „balsas“ beldžiasi į kiekvieno Izraelio (Isra El – tiesiai į Kūrėją) žmogaus širdį,
ir kviečia šaukti ir melstis, dėl šventosios Šchinos pakėlimo.
Ir šventoji Šchina – tai viso Izraelio sielų suma“.
(Ir pateikia įrodymą iš Ješaja „pašauk dėl savo nuodėmių“,
t.y. „pašauk“ reiškia „melskis“).


Tačiau Šchina klausia:
„Ką pašaukti?“,
t. y. „nėra Manyje jėgų, pakelti Save iš dulkių“.
Juk „visi kūnai (žmonės), kaip gyvuliai“,
nes visi, kaip gyvuliai, valgantys žolę“,
t. y. visi vykdo priedermes be vidinio suvokimo, kaip gyvuliai.
Ir visas jų gerumas tik „kaip lauko žiedai“,
t. y. visą gerumą jie daro tik dėl savęs.
Tai reiškia, kad visas priedermes jie vykdo be intencijos,
kad suteikti malonią dvasią Kūrėjui,
t. y. visas priedermes vykdo savo naudai.


„Ir netgi geriausi iš jų, kurie paskyrė visą savo laiką Toros mokymui,
tai daro dėl savo kūniškų reikmių naudos“,
be teisingos intencijos, kad suteikti malonumą Kūrėjui.
„Tada dvasia išeina ir jau nebegrįžta niekada, t. y. Mašiacho dvasia“.
Tai reiškia, kad ši dvasia turi išgelbėti Izraelį iš visų bėdų iki pilno išsivadavimo (geula),
kad išsipildytų „ir bus pilna žemė žinių apie Kūrėją“.
Tačiau ši dvasia pakyla ir dingsta ir jau nebešviečia pasauliui.


„Vargas tiems žmonėms, kurie sąlygoja,
kad Mašiacho dvasia pasitraukia iš pasaulio ir negali sugrįžti,
nes jie padaro Torą „sausu mokymu“,
ir „nepalaisto“ Ją gyvybės, intelekto ir pažinimo „drėgme“.
Iš tikro jie apsiriboja tik „sausu“ priedermių laikymusi,
ir visai nenori stengtis suprasti vidinę Toros pusę – kabalos išmintį,
t. y. sužinoti ir suvokti „Toros paslaptis“ ir „priedermių skonius“.
„Vargas jiems, nes jie savo veiksmais sąlygoja skurdą, sugriovimus, grobstymus, panieką, skerdynes ir genocidą pasaulyje“.