kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים. תהלים כג' – ו'. יהודה אשלג – בעל הסולם, אגרות קודש Tegul gerumas ir pasisekimas „vejasi“ mane visas gyvenimo dienas, ir tegul gyvenčiau „Kūrėjo namuose“ ilgas dienas. (Tehilim 23 – 6)

שערי קדושה חלק א שער ב  

Šventumo vartai. Pirma dalis. Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                      2.


Kaip yra keturi materialūs pagrindai, kurie yra „šaknys“,
iš kurių buvo sudaryti kūno organai,
taip pat yra ir sieloje,
t. y. sielos keturi pagrindai apsprendžia visas geras ir blogas savybes (midot).
Kaip pasakyta aukščiau,
midot pagalba yra įtvirtinamos arba panaikinamos (padaromos neveiksmingomis) 613 Toros priedermių, atitinkančių Kūrėjo vardą Havaja (הוי''ה).
Tačiau priedermes vykdo intelektuali (protinga) siela ( נפש השכלית nefeš asichlit ),
sudaryta iš keturių dvasinių pagrindų, kurie sudaro 613 dvasinių organų.


Ir suprask gerai kad priedermių vykdymo pagrindas – tai geros savybės (midot),
ir atvirkščiai.

Kaip pasakyta, Kūrėjas viską padarė sudaryta iš gėrio ir blogio:
„Viena prieš kita“.
Kaip materialaus kūno pagrindai sudaryti iš gėrio ir blogio,
ir iš ten ateina kūno funkcionavimo jėgos bei ligos,
t. y. keturios karštinės (balta,žalia,juoda ir raudona),
taip ir sieloje, vadinamoje „forma“,
yra keturi pagrindai sudaryti iš gėrio ir blogio.
Iš ten išeina žmogaus „dvasinis sveikumas“,
ir tai geros midot, bei „ligos“ ir tai blogos midot.


Blogos midot išeina iš keturių netyrų sielos klipot (netyrų jėgų).
Ir kai jos yra pašalinamos, sieloje apsirengia keturios raidės Havaja,
ir tai yra šios sielos dalies šviesa.


Tada ši siela ir jos kūnas tampa švento Asijos pasaulio vežimu (merkava).
Taip, kaip yra paaiškinta „intelektualioje sieloje“ (nefeš sichlit), su priedermių vykdymu.


Ir prisimink, kad užsiėmimo keturiais Toros lygiais (pšat, remez, druš, sod) dėka „intelektualios sielos“ dvasia (רוחו – rucho) bus Havaja sostu pasaulyje Jecira.
Ir teisingos minties ir intencijos dėka „intelektualios sielos“ dvasia (נשמתו nišmato ) bus Havaja sostu pasaulyje Brija.