kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? מסכת אבות א' – יד'. בעה''ס, אגרות קודש Jei ne aš už save, tai kas už mane? Tačiau, jei aš pats už save, tai kas aš? Ir jei ne dabar, tai kada? (Avot 1 – 14)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

Ravas Abrahamas Aškenazi – Baal aSulamo ir ravo Barucho mokinys (3)„Būk tyras prieš savo Kūrėją“


Kartkartėmis iš savo draugų, Baal aSulamo mokinių, sulaukdavau prašymo padėti finansiškai.

Pagrinde tai buvo prašymai paremti knygos Zohar su komentaru aSulam spausdinimą.

Pinigų poreikis buvo didelis, tuo tarpu daugumas gyveno labai vargingai.

Kartą rabi Jehuda Brandvainas parašė man laišką, kuriame prašė skubiai paremti finansiškai.

Nuėjau į banką, kad išsiaiškinčiau savo finansinę padėtį.

Banke sužinojau, jog sąskaitoje turiu šešiolika lirų, tad nusiunčiau čekį būtent šiai sumai.


Kai nuvykau pas savo mokytoją Baal aSulamą į Tel Avivą, jis manęs paklausė:

„Kodėl skyrei būtent šešiolika lirų?“

Atsakiau jam:

„Pasakysiu tiesą, mokytojau, tai buvo suma, kurią turėjau savo banko sąksaitoje.

Tačiau tada pagalvojau:

Galbūt verta pasistengti ir pridėti prie šios sumos dar vieną lirą, kad gautųsi skaičius טו״ב (skaičiaus טו״ב skaitinė reikšmė yra septyniolika, o pats žodis טו״ב reiškia „gerumas“).

O gal dar geriau pridėti dvi liras, kad gautųsi ח״י (skaičiaus ח״י skaitinė reikšmė yra aštuoniolika, o pats žodis ח״י reiškia „gyvas, gyvenimas“).

Tačiau vis tik gerai pagalvojęs, nusprendžiau, kad nėra ko man čia sukti galvą, nes juk viskas, ko man reikia, tai tik padaryti malonumą savo mokytojui ir nieko daugiau“.


Kai išgirdo šiuos mano žodžius, Baal aSulamas staiga pašoko iš savo vietos ir sušuko:

„Būk tyras prieš savo Kūrėją“.

Ir ėmė vaikščioti po kambarį pirmyn ir atgal, visas tarsi degdamas bei daugybę kartų kartodamas:

„Būk tyras prieš savo Kūrėją“.

Jo veidas keitė spalvas: iš raudonos į baltą, iš baltos – vėl į raudoną.

Prieš save mačiau gyvą Kūrėjo angelą, didžią sielą, kokios nebuvo nuo tos dienos, kai Kūrėjas sukūrė dangų ir žemę.