kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה יש בזה עוד טעם, כי קבלה בידינו, שיש חיוב מוקדם להגאולה, אשר כל אומות העולם יודו לתורת ישראל. בעה''ס, שופר של משיח Tačiau čia yra dar viena prasmė. Tai reiškia, kad galimybė išsigelbėjimo paankstinimui. Iš tikro galiausiai visos pasaulio tautos pripažins Izraelio Torą. (Baal Sulamas „Mašiacho Šofaras“)

שלבי הסולם כי תצא מלחמת הרשות  

Šlavei haSulam „Karas dėl valdžios“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                      (Ištraukos)


                                                             1.Išminčiai pasakė:
„Tora galioja (Toros paslaptis supranta) tik tam,
kas numarina save dėl Jos“ ( Babilono Talmudas, Brachot 63 ).

Iškyla klausimas, jei žmogus numarins save, tai kas gi tada vykdys Torą ir priedermes?
Juk parašyta:
„Miręs – laisvas“, t. y. išminčiai pasakė:
„Kai žmogus miršta, jis pasidaro laisvas nuo priedermių laikymosi“ ( Jeruzalės Talmudas, Kilaim 9,3).
Todėl reikia suprasti, ką reiškia:
„Numarina save dėl Jos (Toros)“.


Iš tikro žmogus turi anuliuoti savo valdžią,
t. y. nesakyti: „Tai aš“,
viską perduoti į Kūrėjo valdžią.
Todėl išeina, kad žmogus neturi jokios valdžios (įtakos) pasaulyje,
bet viskas priklauso Kūrėjui.
Ir tada ateina laikas, kai galima suprasti Torą ir Jos paslaptis,
t. y. viską, ką Tora žada žmogui, jeigu jis laikysis Jos.


Ir tai gali būti tik tada, kai žmogus anuliuoja savo „valdžią“,
vadinamą – „meilė sau“.
Tada žmogus pasidaro Kūrėjo tarnas, t. y.:
„Viską, ką įsigijo tarnas, viskas priklauso Kūrėjui“.
Todėl tada pas tarną visai nėra „vietos“,
kur galėtų įeiti gerumas ir malonumai,
kuriuos žada Tora.
Tai reiškia, kad visas „gerumas“ ir „malonumas“,
kurį gauna tarnas,
viskas įeina į Kūrėjo „įtaką“.
Ir pas žmogų nėra kitos valdžios pasaulyje, tai ir vadinasi:
„Tora galioja (Toros paslaptis supranta) tik tam, kas numarina save dėl Jos“.