kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 Ravas Mordechajus Klar – Baal aSulamo ir ravo Barucho mokinys„Paminti save ir savo protą“


Rabi Mordechajus buvo prisirišęs prie Baal aSulamo visa savo širdimi ir siela ir visiškai anuliavosi prieš jį.

Tai puikiai atskleidžia du sekantys pasakojimai.


Kartą, dar būdamas vaikas, susirgo ravo Mordechajaus sūnus, rabi Aronas Klar.

Tai nutiko Pesacho šventės išvakarėse.

Liga buvo labai pavojinga.

Ravas Mordechajus nuvedė vaiką pas gydytoją ir šis liepė skubiai guldyti jį į ligoninę.

Ravas Mordechajus pasakė gydytojui, jog turi pasitarti su žmona.

Žmona pasakė, kad nesutinka guldyti vaiko ligoninėn ir nori, kad gydytojas paskirtų vaistų ir išleistų gydytis namo.

Rabi Mordechajus grįžo pas gydytoją ir perdavė jam žmonos žodžius.

Gydytojas davė jam vaistų, tačiau pasakė, jog dabar jis nusiima nuo savęs atsakomybę už vaiko sveikatą ir gyvybę.

Ir kad greičiausiai, jis mirs, jei nebus paguldytas į ligoninę.

Grįžus namo, ravo Mordechajaus širdyje sukilo abejonės dėl vaistų – ar tai nebus „chamecas“ (Pesacho šventės metu negalima valgyti, matyti ir netgi turėti savo valdose jokio „chameco“).

Paklausė rabi Josefo Vainštoko nuomonės apie tai.

Šis pasakė, jog jei sūnus serga pavojinga gyvybei liga, jam galioja „gyvybės išsaugojimo“ priedermė, kuri anuliuoja visus kitus Toros įsakymus.

Išėjęs iš jo, rabi Mordechajaus nuskubėjo pas Baal aSulamą.

Jo taip pat paklausė to paties klausimo.

Baal aSulamas jam atsakė, jog vaistai yra „chamecas“ ir jis turi juos sudeginti kartu su visu kitu „chamecu“.

O kas liečia vaiką, tai Kūrėjas padės ir jis pasveiks.

Grįžo rabi Mordechajus namo ir padarė, kaip sakė Baal aSulamas – sudegino vaistus kartu su „chamecu“.

Vakare pradėjo Pesacho sederį, o vaikas gulėjo kitame kambaryje.

Staiga, vidury sederio, į kambary, kuriame sėdėjo visi namiškiai, didžiausiam jų nustebimui, įėjo visiškai sveikas ir gerai besijaučiantis ravo Mordechajaus sūnus!

Iš šio pasakojimo matome visišką ravo Mordechajaus savęs anuliavimą prieš mokytoją.

Anuliavimą, kuris yra virš „sveikos“ logikos.

Logikos, kuri sako, jog „gyvybės išsaugojimas“ panaikina visas Toros priedermes.

Jis pakilo virš šios logikos ir sudegino vaistus.

Ir būtent dėka šio didelio tikėjimo mokytoju buvo išgelbėtas jo sūnus.


Sekantis pasakojimas taip pat puikiai parodo ravo Mordechajaus anuliavimasi prieš Baal aSulamą:

Kartą, kai Baal aSulamas norėjo grįžti su traukiniu iš Jeruzalės į Tel Avivą, pasakė:

Visi, kas su manimi važiuos traukiniu į Tel Avivą, nepatirs jokių nemalonumų iš kariuomenės!

Tuo metu kariuomenė darydavo patikrinimus traukiniuose, ir daug kam neleisdavo važiuoti.

Tie, kas neturėdavo leidimo kelionei, sulaukdavo didelių problemų.

Rabi Mordechajus, nepaisydamas gresiančių nemalonumų, nusprendė vykti kartu su Baal aSulamu.

Ir kai atėjo eilė jo patikrinimui, jo iš vis netikrino ir pasakė, kad gali keliauti...