kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

יהדות הלכה למעשה 

Praktinė Halacha (Įstatymai)

I.M.Lav

 
 
 

Uždaryti užduotįEliulio mėnuo 


  Aš priklausau savo mylimajam, o jis man .


 Pasak Talmudo, pirma Kūrimo diena, kai „pasakė Kūrėjas: Tebūnie šviesa!“ – buvo 25 elulo diena, o šešta Kūrimo diena, kai „pasakė Kūrėjas: padarykime žmogų pagal Mūsų atvaizdą, pagal mūsų pavidalą“ – pasirodė būtent pirma mėnesio tišrei diena.

Todėl Roš-Ašana maldose, t.y. 1 ir 2-ją tišrei mėnesio dieną, yra sakoma: „Šiandien diena, kai Tu atnaujini Savo Kūrimą, [tai – ] atsiminimas apie pirmą [Kūrimo] dieną... Ir visi kūriniai šią dieną praeis prieš Tave“. 

1-ją tišrei mėnesio dieną, žmonijos gimimo dieną, Tora vadina „šofaro garsų diena“, o Mišna traktate Roš-Ašana, pažymi šią datą kaip visos žmonijos Teismo dieną.

Tam, kad pasiruošti šiai Teismo dienai, reikia iš anksto peržiūrėti visus praėjusių metų poelgius, išsiaiškinti, kas buvo padaryta, o kas buvo praleista, kaip to reikalauja priedermė: „Pasiruošk sutikti Tavo Kūrėją, Izraeli!“.

Laikas tam – elulo mėnuo. Šio mėnesio bėgyje reikia stengtis pasirūpinti, kad būtų kuo daugiau gerų „advokatų“, kurie apgintų mus Teismo dieną, priversdami nutilti galimus priešiškus „prokurorus“, kurie stengsis priminti apie mūsų prasižengimus. 


Kas gi tie „advokatai“?


Mišna traktate „Avot“ sako: „Kiekvienas, kuris atlieka vieną gerą darbą, įsigyja sau vieną gynėją, o kiekvienas, kuris padaro vieną prasižengimą, įsigyja sau vieną kaltintoją“.

Iš čia aiškiai matyti, kad šansai būti išteisintam teisme priklauso nuo to, kas persveria: ar geri darbai, ar prasižengimai, tai, ką atlikome per praeitus metus, ar tai, ką praleidome. 

Gamtos įstatymų rėmuose neįmanoma, kad per vieną naktį būtų ištaisyta tai, kas blogo buvo padaryta per visus metus.

Tikra תשובה tšuva (atgaila, sugrįžimas) – nėra paprastas dalykas, ir ji susideda iš daug etapų: charakterio, elgesio taisymo, poelgių tobulinimo.

Todėl reikia stengtis pažadinti savy tšuvos siekimą jau per elulo mėnesio roš-chodeš – 30 dienų iki Teismo dienos.

Elulo mėnuo išsiskiria ypatingomis savybėmis, svarbiomis galimybe gauti atleidimą už savo netinkamus poelgius, apsivalyti nuo nuodėmių.  

Kaip yra žinoma, Moše sudaužė lenteles, kai nusileido nuo Sinajaus kalno ir pamatė, kad judėjai lenkiasi pačių pasidarytam aukso veršiui.

Tai įvyko 17-tą tamuzo dieną. 

Pirmą elulo mėnesio dieną Kūrėjas įsakė Moše vėl pakilti ant Sinajaus kalno tam, kad gauti antras lenteles – po to, kai Jis pasigailėjo Izraelio, nusileidęs atkakliems Moše maldavimams pasigailėti judėjų ir nebausti jų už padarytą baisią nuodėmę.

Šis Moše pakilimas ant Sinajaus kalno tęsėsi taip pat kaip ir pirmasis – 40 dienų.

Ir todėl jos kaip tik baigėsi 10-ją tišrei mėnesio dieną, per Jom-Kipurą.

Šią dieną Kūrėjas pasakė Moše: „Aš atleidau – kaip tu ir prašei“, ir todėl šios 40 dienų judėjų istorijoje visam laikui išliko kaip gailestingumo, atleidimo, Kūrėjo palankumo dienos, kai Jis noriai priima maldas ir atleidžia nuodėmes. 

Yra trys priemonės, kurių dėka galima sušvelninti nuosprendį: תשובה tšuva, תפילה tfila, צדקה cdaka.

Apie visas tris yra užuominos Toros eilutėse, kuriose užšifruotas elulo mėnesio pavadinimas אלול:

.זרך ואת לבבך את אלוקיך ה׳ ומל („Ir apipjaustys Kūrėjas, tavo Dievas, tavo širdį ir tavo palikuonių širdis“) – tai tšuva.

.לי ודודי  לדודי אני („Aš priklausau mano mylimajam, o jis – man“) – tai tfila.

.לאביונים ומתנות לרעהו איש מנת ומשלוח („Ir nusiųs maisto kiekvienas savo draugui ir dovanų vargšams“) – tai cdaka.

Šios užuominos taip pat sako, kad elul – tai laikas, kai dangaus vartai atidaryti gailestingumo ir atleidimo pasireiškimui.