kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Ravas Mordechajus Klar – Baal aSulamo ir ravo Barucho mokinys
Rabi Mordechajus buvo vienas didžiausių entuziastų Baal aSulamo knygų platintinime.

Šitam dalykui jis buvo atsidavęs visa savo siela ir visomis jėgomis.

Jis važinėdavo po miestus, miestelius ir kaimus, kiekvienoje rankoje turėdamas po dvidešimt vieną knygos Zohar dalį.

Nusigaudavo iki labiausiai nutolusių vietovių – tam, kad išplatinti kuo daugiau  šventų knygų.


Rabi Mordechajus pasižymėjo ypatingu džiaugsmingumu ir linksmumu.

Nežiūrint į tai, kad gyveno labai vargingai.

Ši savybė užtikrintai liudija apie labai aukštą vidinę pakopą.

Ir atvirkščiai, jei žmogus nėra ryšyje ir susijungime su Kūrėju, jis negali būti pastoviame džiaugsme, kokiame buvo rabi Mordechajus.

Tuo tarpu džiaugsmas, išplaukiantis iš materialių dalykų, yra labai menkas ir laikinas.


Rabi Mordechajus Klar buvo puikus bičiulis, tikras draugas, pasiruošęs viską padaryti dėl savo artimo.

Tam dalykui jis visiškai negailėdavo savęs.

Kai pas jį ateidavo draugas, jis sulaukdavo iš rabi Mordechajaus didžiausio dėmesio ir pagarbos.

Jis atnešdavo svečiui vaišių, kokių tik tuo metu būdavo jo namuose.

Netgi jei dėl to jo paties vaikai nebeturėdavo ką valgyti...


Rabi Mordechajus susirgo vėžiu.

Kai jis, savo dienų pabaigoje be galo nusilpęs gulėjo lovoje, jo aplankyti atėjo rabi Abrahamas Aškenazi.

Jis paklausė:

„Gal paskaityti dėl tavo sveikatos kažką iš Psalmių? Arba uždegti žvakutę ant rabi Meir Baal a Nes kapo?“

Ravas Mordechajus atsakė:

„Geriau jau nunešk butelį už mano sveikatą, kuomet visi susirinksite...“.


Kitą sykį jo aplankyti atėjo rabi Mileris.

Jis pamatė ravą Mordechajų labai silpną, baisiuose skausmuose ir didelėse kančiose.

Kuomet ravas Mordechajus šiaip ne taip atpažino draugą, sukaupė visas savo paskutines jėgas ir su didžiausiomis pastangomis ištarė:

„Dabar supratau, ką reiškia „Kūrėjo noras padaryti gerą kūriniams!!!“.


Rabi Mordechajus Klar mirė 1979 metų devintą nisano mėnesio dieną.