kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


Ravas Menachem Idelštein – Baal aSulamo ir ravo Barucho mokinysDidžiulis džiaugsmas


Menachem (מנחםišvertus reiškia „paguoda“) – rabi Simcha (שמחהišvertus „džiaugsmas“) sūnus.

Ir šis vardas visiškai atitiko jo šeimininką. Baal aSulamas aiškino, jog tėvas ir jo palikuonis atitinka priežastį ir pasekmę.

Tad ravo Menachemo „tėvas“, tai yra priežastis, kuri pagimdė jo veiksmus ir mintis, buvo džiaugsmas.

Būtent dėl to jis guodė ir ramino visus po Baal aSulamo laidotuvių.


Visą gyvenimą ravas Menachem buvo kupinas džiaugsmo ir džiugesio.

Šiuo džiaugsmu užkrėsdavo visus aplink esančius, ir pakeldavo visiems nuotaiką.

Šalia jo neįmanoma buvo likti liūdnam.Rabi Davi Meincberg atveda rabi Menachem pas Baal aSulamą


Rabi Menachem gimė Avo mėnesio („Menachem av“) pradžioje, todėl jį tėvas ir pavadino Menachem.

Jis gimė ravo Simcha šeimoje, Liublino mieste, Lenkijoje.

Po kurio laiko jo tėvas persikėlė gyventi į Izraelį ir nusivežė ten taip pat ir visą savo šeimą bei savo sūnų rabi Menachem.

Apsigyveno bute Jeruzalės senamiestyje.

Kai rabi Menachem atvyko į Izraelį, jam buvo dvylika metų.


Jis mokėsi ješivoje „Chajei olam“ ir buvo vienas iš ravo Davido Meincbergo mokinių.

Jis labai prisirišo prie rabi Davido, todėl netgi ir pabaigęs savo mokslus ješivoje, jis pasiliko prie ravo Davido – liko gyventi pas jį.

Rabi Menachem daugybę kartų prašydavo rabi Davido, kad pažadintų jį vidurnaktį.

Tokiu būdu jis nusipelnė pamatyti rabi Davido darbą Kūrėjui.

Kai ravas Menachem suaugo, rabi Davidas nusivedė jį pas savo mokytoją Baal aSulamą.

O kaip yra žinoma, Baal aSulamas lengvai mokinių nepriimdavo.

Todėl susitarė su rabi Menachem, kad šis tris mėnesius kiekvieną naktį atsikels vidurnaktį ir mokysis vienas.

Ir jei sugebės padaryti tai nepraleidęs nei vieno karto, tada bus pasiruošęs prisijungti prie Baal aSulamo mokinių grupės.

Rabi Menachem įvykdė šią sąlygą ir buvo priimtas į mokinius.