kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • חרות על הלוחות, אל תקרי "חרות" אלר "חירות", מלמד שנעשו חירות ממלאל המוות. יהודה אשלג בעל הסולם, חרות „Iškalta (charut) ant lentelių“, neskaityk „iškalta“ (charut), bet „laisvė“ (cherut), tai rodo, kad tapome laisvi nuo „Mirties angelo“ (Šmot Raba 41). (Baal Sulamas „Laisvė“)

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                      Pakopos chasidas trumpas paaiškinimas


                                                                 2.                                                        Antra pakopa


Draudžiamos midot (savybės):

1. Lašon hara – blogos kalbos;
2. Apkalbos;
3. Draugo žeminimas;
4. Draugo pravardžiavimas;
5. Pašaipa;
6. Melas;
7. Meilikavimas;
8. Apgavystė;
9. Tuščios kalbos;
10. Pasakojimas apie draugo blogas savybes;
11. Naudojimasis draugo nesėkme (gėda) savęs išaukštinimui;
12. Nesantaikos (ginčų) tarp draugų kurstymas;
13. Egoistinis mėgavimasis Toros garbe;
14. Žiūrėjimas į nuogus kūnus.                                                      Trečia pakopa


Priedermės „nedaryk“, už kurių nevykdymą nustatytos labai sunkios bausmės:
(sielos) atkirtimas, mirtis Dangaus nuosprendžiu ir mirtis teismo nuosprendžiu.

1. Kūrėjo Vardo niekinimas, ir tai yra sunkiausias iš visų nusikaltimų, kaip parašyta:
„Būsite tyri prieš Kūrėją ir prieš Izraelį“ (Bemidbar 32 – 22);
2. Ypač saugotis nida nuodėmės (lytiniai santykiai menstruacijų metu), ir visuose lytiniuose santykiuose;
3. Saugoti ir laikytis Šabato su visomis smulkmenomis atidžiau už kitas priedermes;
4. Atskirti mėsos valgius nuo pieno valgių su visu atidumu, ir tinkamai paruošti mėsą;
5. Saugotis bet kokio (savaiminio ar dirbtino) sėklos išsiliejimo, netgi per prievartą;
6. Nesinaudoto Šventais Vardais iš vis, kaip parašyta:
„Kas naudojasi Toros karūna – pražus“(Avot 1 – 13);
7. Neniekinti (nesukirsti) talmid chacham (Toros išminčiaus) eretiškomis (moksliškomis) kalbomis;
8. Saugotis visų stabmeldiškų aukojimų (papročių), ir apskundimų stabmeldžiams (dėl jų apeigų nesilaikymo);
9. Saugotis nuo priesaikų (susijusių su stabmeldžių papročių laikymusi) ir visų priesaikų Kūrėjo vardu;
10. Saugotis visų rūšių neleistinų valgių.


                                                  Ketvirta pakopa


Vykdyti priedermės „daryk“, ir tai :

1. Cicitas;
2. Tfilinas;
3. „Šma“ skaitymas du kartus per dieną;
4. Pagarba Šabatui su visomis smulkmenomis;
5. Sūnaus apipjaustymas;
6. Gmilut chasadim - atsidėkojimas gerumu, ligonių lankymas, svečių priėmimas;
7. Linkėjimas šalom (taikos ir santarvės);
8. Šmone esre maldos sakymas su intencija ir džiaugsmu;
9. Prasikaltusio artimo pateisinimas;
10. Teisingi, teisėti ir sąžiningi sandėriai bei prekyba;
11. Labdara;
12. Nelauktos ir slaptos dovanos;
13. Pastovaus laiko Toros mokymuisi dieną ir naktį nustatymas, atitinkantis visas priedermes.


                                                   Penkta pakopa


Toros papročių laikymasis, ir tai:

1. „Šma“ virš lovos sakymas su intencija;
2. Kėlimasis po vidurnakčio pergyventi (gedėti) dėl Šchinos (esančios „dulkėse“ ir nepagarboje); dėl Šventyklos sugriovimo, užsiiminėti Tora;
3. Stengimasis matyti Kūrėją visur, kad nenusidėti, parašyta „visuose savo keliuose pažink Jį“;
4. Sielos susiliejimas su Kūrėju, ir neatsitraukimas nuo to nei akimirkai.

.