kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

Šalia Kūrėjo žmogaus


Pasakojo rabi Menachem:

„Kartą atvykau pas savo mokytoją tris savaites iki švenčių, ketindamas ten pasilikti ir pačioms šventėms. Dėl to mano namuose buvo tikras karas tarp manęs ir žmonos.

Ji niekada nepamirš, kaip aš ją vieną, su dviem mažais vaikais, palikau visam švenčių laikotarpiui.

Šitas laikas, kurį praleidau pas mokytoją, buvo didžiulio dvasinio pakilimo laikas.

Kiekvieną dieną turėjau galimybę valandų valandas kalbėtis su mokytoju apie Kūrėjo darbo aspektus.

O vieną kartą netgi gavau rimtą priekaištą – mokytojas paklausė manęs:

„Menachem, ar tu atsimeni, ką tau sakiau vakar?“

Atsakiau, kad iš tikrųjų neatsimenu absoliučiai nieko.

Tada jis man griežtai pasakė:

„Kalbėjomės su tavimi valandų valandas, ir todėl,

kad nesuteiki mano kalboms svarbumo, todėl viską praradai.

Jeigu mano kalbas vertintum bent vienos liros dydžiu, visi tie dalykai būtų išlikę pas tave“ (o lira tu metu buvo labai didelis piniginis vienetas).


Dar pasakojo rabi Menachem:

„Kartą Baal aSulamas su manimi kalbėjo apie meilės sau aspektus.

Kalba ėjo apie valgymą, gėrimą ir kitus fizinius malonumus.

Kai žmogus valgo, geria ir pan., jis iš kart atitrūksta nuo Gyvybių gyvybės.

Todėl Kūrėjas prisakė žmogui prieš maistą pasakyti palaiminimą, nes tada jo valgymas nėra vien tik materialus dalykas.

Ir pasakė pavyzdį apie gėrimą dėl Kūrėjo:

tada, kai nesi labai ištroškęs, reikia paimti vandens stiklinę.

Kadangi, kuomet labai nori gerti, tu trokšti vandens ir mėgaujiesi kiekvienu gurkšniu.

Todėl reikia paimti vandens stiklinę, būtent tada, kai nejauti didelio troškulio, pasakyti palaiminimą ir pajausti, kad geri tik todėl, kad pasakytum palaiminimą“.