kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנמשל הוא: התורה נחלקת לב' חלקים: חלק לשיעבוד המקום, כמו תפילין, שופר, ולימוד התורה. חלק לשיעבוד הבריות: כמו, גזלה, ושמרתם לנפשותיכם וכו' גניבא, אונאת איש, להקפיד על נקיות וכו'. בעל הסולם, פרי חכם, אגרות קודש Pasakėčios esmė. Tora dalinasi į dvi dalis. Viena dalis: Pareigos Kūrėjui, kaip tfilinas, šofaras, Toros mokymasis. Kita dalis: Pareigos žmonėms, kaip grobstymas, kuklumas, vagystės, žmogaus išnaudojimas, švaros laikymasis ir t.t. (Baal Sulamas, „Pri Chacham“, „Šventi laiškai“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 Ravas Menachem Idelštein – Baal aSulamo ir ravo Barucho mokinys (5)Rabi Menachem pasakojo, kad Baal aSulamas turėjo vieną mokinį, vardu rabi Binjaminas Simkovski.

Pats Baal aSulamas pasakė ravui Menachem, jog rabi Binjaminas yra didelis žmogus.

Jis dirbo metalo parduotuvėje ir kiekvieną naktį, vidurnaktį, keldavosi mokytis.


Vieną dieną, prieš Baal aSulamui įeinant į Mokymo namus, kur ketino surengti „tišą“ (šventines chasidų vaišes su šventais pokalbiais), rabi Binjaminas paklausė:

„Menachem, ar nori, kad atskleisčiau tau didžiulę paslaptį?“

Rabi Menachem be abejo atsakė teigiamai.

Tada rabi Binjaminas atskleidė jam tai, ką Baal aSulamas pasakys per tišą.

Taip iš tikrųjų ir atsitiko – Baal aSualamas pasakė tiksliai tai, apie ką kalbėjo rabi Binjaminas.

Rabi Menachem paaiškino, jog tai buvo dėl didelio rabi Binjamino susijungimo su savo mokytoju Baal aSulamu.


Visą savo gyvenimą rabi Menachem buvo pilnas atsiminimų ir įspūdžių iš buvimo šalia didžio Kūrėjo žmogaus Baal aSulamo.

Dėka šių atsiminimų kiekviena jo gyvenimo diena buvo pripildyta džiaugsmo ir gyvybės, netgi praėjus daugeliui metų po Baal aSulamo mirties.

Kai jis norėdavo pajausti džiaugsmingumą ir susijungimą, užmerkdavo akis ir įsivaizduodavo Baal aSulamą – kaip jis atrodė ir ką jis kalbėjo.

Ir iš karto pajusdavo sielos susižadinimą ir naujų jėgų antplūdį darbui šventume.


Apie rabi Menachem didžiulį ryšį su savo mokytoju mes galime pamatyti iš sekančių žodžių, kuriuos jam parašė savo laiške Baal aSulamas.

Štai ką jis rašė:

„Gavau tavo laišką, ir be galo džiaugiuosi sužinojęs, jog mokaisi iš mano knygų.

Dalykas tas, jog kuomet susijungi su knyga ir jos „protu“, susijungi taip pat ir su manimi.

Tai yra didžiausia dovana, kuri labiausiai priartina prie tikslo.

Ir viskas priklauso tik nuo darbo ir nuo pastangų kiekio“.