kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Ištikimas ravo Barucho mokinysPo mokytojo Baal aSulamo mirties rabi Menachem Idelštein  tapo pačiu ištikimiausiu Baal aSulamo sūnaus

ravo Barucho mokiniu.

Jis netgi persikėlė gyventi į Bnei Braką, kad tik galėtų būti arčiau savo mokytojo.

Kiekvieną naktį, jis kaip ištikimas kareivis žingsniuodavo į naktines pamokas pas ravą Baruchą, kurios prasidėdavo antrą valandą nakties ir trukdavo iki pat ryto.

Taip pat ir kiekvieną dieną, po pietų, jis vėl traukdavo pas savo mokytoją.

Rabi Menachem nepraleisdavo nei vienos pamokos, ir nei vienos šventės.


Kiekvieną penktadienį rabi Menachem atvykdavo į Maldos namus dar likus keletui valandų iki Šabato pradžios.

Jis stengdavosi paruošti viską, ko reikia Šabatui.

Paruošdavo baltas sraltieses, skirtas užtiesti stalams, taip pat žydras barchatines staltieses, kurios buvo tiesiamos ant ravo Barucho ir ant chazano maldos stalų.

Paruošdavo kavos ir arbatos. Dar sutvarkydavo knygas.

Ir kai jau viskas būdavo atlikta, prisijungdavo prie ravo Barucho ir kartu su juo mokydavosi švento Ari knygą „Intencijų vartai“, kalbančią apie Šabato aspekus.


Ravui Menachem pastovus mokymasis su ravu Baruchu buvo nepajudinamas dėsnis.

Gyvenime niekada nėra praleidęs naktinės pamokos su savo mokytoju.

Ir netgi kai Šabatą švęsdavo kur nors kitur, jis vis tiek pirmiausiai ateidavo į ravo Barucho Mokymo namus, ir čia kaip įprastai mokydavosi iki pat ryto kartu su savo mokytoju.

Ir tik tada vykdavo švęsti Šabato, nežiūrint į didelį atstumą, kurį jam tekdavo važiuoti...