kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Ištikimas ravo Barucho mokinysPo mokytojo Baal aSulamo mirties rabi Menachem Idelštein  tapo pačiu ištikimiausiu Baal aSulamo sūnaus

ravo Barucho mokiniu.

Jis netgi persikėlė gyventi į Bnei Braką, kad tik galėtų būti arčiau savo mokytojo.

Kiekvieną naktį, jis kaip ištikimas kareivis žingsniuodavo į naktines pamokas pas ravą Baruchą, kurios prasidėdavo antrą valandą nakties ir trukdavo iki pat ryto.

Taip pat ir kiekvieną dieną, po pietų, jis vėl traukdavo pas savo mokytoją.

Rabi Menachem nepraleisdavo nei vienos pamokos, ir nei vienos šventės.


Kiekvieną penktadienį rabi Menachem atvykdavo į Maldos namus dar likus keletui valandų iki Šabato pradžios.

Jis stengdavosi paruošti viską, ko reikia Šabatui.

Paruošdavo baltas sraltieses, skirtas užtiesti stalams, taip pat žydras barchatines staltieses, kurios buvo tiesiamos ant ravo Barucho ir ant chazano maldos stalų.

Paruošdavo kavos ir arbatos. Dar sutvarkydavo knygas.

Ir kai jau viskas būdavo atlikta, prisijungdavo prie ravo Barucho ir kartu su juo mokydavosi švento Ari knygą „Intencijų vartai“, kalbančią apie Šabato aspekus.


Ravui Menachem pastovus mokymasis su ravu Baruchu buvo nepajudinamas dėsnis.

Gyvenime niekada nėra praleidęs naktinės pamokos su savo mokytoju.

Ir netgi kai Šabatą švęsdavo kur nors kitur, jis vis tiek pirmiausiai ateidavo į ravo Barucho Mokymo namus, ir čia kaip įprastai mokydavosi iki pat ryto kartu su savo mokytoju.

Ir tik tada vykdavo švęsti Šabato, nežiūrint į didelį atstumą, kurį jam tekdavo važiuoti...