kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • צריכים לתת שבח והודיה על העבר, כי בזה תלוי העתיד. כלומר בשיעור שנותנים תודה, בשיעור זה האדם מחשיב כל מה שמקבל מלמעלה. ויודע לשמור את העזרה שמקבל מלמעלה, שלא יאבד אותה. בעל סולם סדר עבודה. Reikia dėkoti ir šlovinti praeitį, nes nuo to priklauso ateitis. T.y. tuo dydžiu, kiek dėkojame, tiek žmogus vertina tai, ką gavo iš viršaus. Taip pat moka saugoti tą pagalbą, kurią gavo iš viršaus, kad neprarastų. (Baal Sulamas „Dvasinio darbo tvarka“).

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Rabi Menachem Idelšteinas - Baal aSulamo ir ravo Barucho mokinysKartą, po Roš Ašana šventės, ravas Menachem pasijautė blogai ir buvo paguldytas į ligoninę.

Gydytojai, norėdami atlikti visus tyrimus ir suteikti visą reikalingą pagalbą, paliko jį ligoninėje ilgesniam laikui.

Atėjo Jom Kipur šventės išvakarės, o jis vis dar ligoninėje.

Kai jo atėjo aplankyti keletas mokinių, rado jį sėdintį ant lovos baisiai nusiminusį.

Rabi Menachem nepergyveno dėl savo sveikatos, jis nepergyveno dėl jokio materialaus dalyko, jam rūpėjo tik viena – ar jis turės praleisti Jom Kipuro šventę ne šalia savo mylimo mokytojo ir savo draugų?

Ir vis tik tos dienos vidurdienį, jis tarsi jaunuolis, kupinas jėgų ir gyvybės, tekinas nulėkė į savo mokytojo Mokymo namus, tiesiai į vaišes, kurios yra rengiamos prieš pat Jom Kipuro šventę.

Jis prisistatė ten degančiais veidais, visas kupinas didžiulio džiaugsmo, kad nusipelnė tokios Kūrėjo malonės...


Vertėtų paminėti, jog ravas Baruchas daugybę kartų yra sakęs, jog tas begalinis džiaugsmas, kuriuo pasižymėjo rabi Menachem, yra didžiulė Kūrėjo dovana.

Šis džiaugsmas yra patikimiausias liudytojas, kad žmogus yra pastoviame ryšyje su Kūrėju.


Rabi Menachem Šabato naktį pirmas ateidavo į Mokymo namus.

Šviečiančiu veidu ir trykštantis džiaugsmu, atidarydavo duris ir sušukdavo Mokymo namų sienom ir knygoms: „Šabat Šalom!“


Parašyta Toroje: „Jei žmogus numirs Švetovėje“ - tai Toros Šventovė.

Vieną trečiadienio rabi Menachem sėdėjo Mokymo namuose su savo draugais ir mokėsi, kai staiga pasijuto blogai.

Buvo nuvežtas į ligoninę, joje praleido keletą dienų ir penktadienį mirė.

Jam buvo aštuoniasdešimt ketveri metai.