kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • חכמי הקבלה מצאו אשר ד' העולמות הנקובים בשם: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה, החל מהעולם הראשון היותר עליון הנקרא אצילות עד העולם הזה הגשמי המוחשי הנקרא עשיה, צורתם שוה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Iš tikro kabalos išminčiai nustatė, kad keturių dvasinių pasaulių, vadinamų:Acilut, Brija, Jecira ir Asija,pradedant nuo aukščiausio – Acilut iki žemiausio – Asija forma yra visiškai tapati, t.y. visiškai identiška su visais komponentais ir pasireiškimais. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Rabi Menachem Idelšteinas - Baal aSulamo ir ravo Barucho mokinysKartą, po Roš Ašana šventės, ravas Menachem pasijautė blogai ir buvo paguldytas į ligoninę.

Gydytojai, norėdami atlikti visus tyrimus ir suteikti visą reikalingą pagalbą, paliko jį ligoninėje ilgesniam laikui.

Atėjo Jom Kipur šventės išvakarės, o jis vis dar ligoninėje.

Kai jo atėjo aplankyti keletas mokinių, rado jį sėdintį ant lovos baisiai nusiminusį.

Rabi Menachem nepergyveno dėl savo sveikatos, jis nepergyveno dėl jokio materialaus dalyko, jam rūpėjo tik viena – ar jis turės praleisti Jom Kipuro šventę ne šalia savo mylimo mokytojo ir savo draugų?

Ir vis tik tos dienos vidurdienį, jis tarsi jaunuolis, kupinas jėgų ir gyvybės, tekinas nulėkė į savo mokytojo Mokymo namus, tiesiai į vaišes, kurios yra rengiamos prieš pat Jom Kipuro šventę.

Jis prisistatė ten degančiais veidais, visas kupinas didžiulio džiaugsmo, kad nusipelnė tokios Kūrėjo malonės...


Vertėtų paminėti, jog ravas Baruchas daugybę kartų yra sakęs, jog tas begalinis džiaugsmas, kuriuo pasižymėjo rabi Menachem, yra didžiulė Kūrėjo dovana.

Šis džiaugsmas yra patikimiausias liudytojas, kad žmogus yra pastoviame ryšyje su Kūrėju.


Rabi Menachem Šabato naktį pirmas ateidavo į Mokymo namus.

Šviečiančiu veidu ir trykštantis džiaugsmu, atidarydavo duris ir sušukdavo Mokymo namų sienom ir knygoms: „Šabat Šalom!“


Parašyta Toroje: „Jei žmogus numirs Švetovėje“ - tai Toros Šventovė.

Vieną trečiadienio rabi Menachem sėdėjo Mokymo namuose su savo draugais ir mokėsi, kai staiga pasijuto blogai.

Buvo nuvežtas į ligoninę, joje praleido keletą dienų ir penktadienį mirė.

Jam buvo aštuoniasdešimt ketveri metai.