kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

שערי קדושה חלק ב שער ד 

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį        Apie bausmę už blogas savybes (midot) ir užmokestį už geras                                                                   4.


Iš tikro nėra didesnės dorybės už tikėjimą ir pasitikėjimą (Kūrėju),
kaip pasakyta: „Palaiminti pasitikintys absoliučiai“ (Tehilim 2 – 12).
Tai reiškia, kad tokie žmonės tiki, kad yra pasaulyje Kūrėjas,
prižiūrintis ir besirūpinantis.
Kaip pasakyta:
„Palaimtas vyras, kuris pasitiki Kūrėju, kurio garantija yra Kūrėjas“ (Tehilim 40 – 5).
Taip pat palaimintas žmogus kuris tiki, kad jam netruks prasimaitinimo.
Kaip parašyta:
„Patikėk Kūrėjui visus savo poreikius, ir jis tave aprūpins“.


Tik yra viena sąlyga – pasitikėjimas turi būti absoliutus,
visa širdimi, be jokio abejonės šešėlio.
Todėl, būdamas užtikrintas Kūrėju,
žmogus turi užsiimti Tora ir priedermėmis išvis be jokių abejonių.


Persivalgymas yra didesnė blogybė už visas išvardintas aukščiau,

nes, būdamas besotis, žmogus ateis prie gašlumo, melagingos priesaikos, neapykantos žmonėms ir pavydo.
Apie tai pasakyta:
„Įsidėk peilį į gerklę, jei turi sveiką protą (sielą)“ (Mišlei 23 – 2).
Iš tikro nesilaikydamas šio draudimo, žmogus gali valgyti nekošerinius,
t.y. neteisingai paskerstus, ar išsigimusius gyvulius, bei kitus uždraustus valgius.


Pasakyta:
„Viską padarys žmogus dėl burnos“ (Kohelet 6 – 7),
ir dar: „Nusidėjėlių pilvas visada yra „tuščias“ (Mišlei 13 – 25).
Parašyta: „Ir nutuko Izraelis ir atstūmė savo Kūrėją, ir tai privedė prie švento Vardo neigimo“ (Dvarim 32 – 15).


Kaip parašyta: „Kad nepersisotinčiau, ir nepradėčiau neigti, t.y. pasakyčiau:
„Kas gi toks Kūrėjas?“(Mišlei 30 – 9).


Tačiau žmogus, pasitenkinantis tik būtinumu, vadinamas teisuoliu, kaip parašyta:
„Teisuolis valgo tik pastiprinti sielai“ (Mišlei 13 – 25).
Pasakė Davidas: „Gerai, kad apribojau save, tam, kad išmokčiau Tavo įstatymų“ (Tehilim 119 – 71).
Taip pat ir Jakovas prašė Kūrėjo: „Duok man tik duonos pavalgyti ir drabužių apsirengti“ (Berešit 28 – 20).


Pasakė išminčiai: „Toks yra Toros kelias, valgyk duoną su druska ...
jei taip darai, laimingas tu šiame pasaulyje ir pasaulyje, kuris ateis“ (Avot 6 – 4).
Dar pasakė: „Torą supranta tik tas, kas numarina save dėl Jos“ (Talmud, Brachot).


Pasakė išminčiai: „Daug mėsos, daug kapo kirmėlių“ (Avot 2 – 7).
Taip pat ir Moše mūsų mokytojas gavo Torą tik kai nevalgė ir negėrė 40 dienų ir naktų.


Elijahu pakilo į aukštybes tik kai pasninkavo 40 dienų ir naktų.
Rabi Elazaras, rabi Akiva ir rabi Išmaelis nusipelnė savo nuostabios išminties ir pakilimo į Pardesą (Rojaus sodą), tik po to, kai pasninkavo daugelį dienų įvairiais apribojimais.


Taip pat ir Šlomo tapo „protingiausias iš visų žmonių“ (Melachim1 5 – 11),
tik po to, kai pasninkavo 40 dienų ir naktų.
Kaip paaiškino išminčiai: Raidė „Mem“ žodyje „Mišlei“ (Patarlės) yra didelė,
kaip nuoroda į pasninką 40 dienų („Mem” gematrija – 40).


Taip pat knygoje Zohar pasakė rabi Šimonas ben Jochajus rabi Pinchasui ben Jajir,
kai šis labai išsigando, pamatęs rabi Šimono kūną, nusėtą žaizdų,
kai rabi Šimonas išėjo iš uolos, (kur rabi Šimonas parašė svarbiausią žmonijos istorijoje knygą – Zohar).
Rabi Šimonas pasakė:
Jei nematytum manęs, tokio (sužaloto), nebūčiau aš toks (tokiame lygyje).


Dar Zohar (Truma) parašyta:
„Tie teisuoliai, kurie šiame pasaulyje nesiekė klipot siūlomų malonumų, jų neveikia ši nešvarumo dvasia iš vis.
Ir kadangi šie teisuoliai mėgavosi šiame pasaulyje tik priedermės – Šabato ir švenčių malonumais, ši nešvarumo dvasia neturi teisės jų valdyti išvis.
Tai reiškia, kad šie teisuoliai nieko nėra paėmę (skolingi) iš klipot.