kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį


 Rabi Hilel Abraham Gelbštein – ravo Barucho mokinysVisiškas savęs anuliavimas prieš mokytojąRavas Hilelis gimė 1918 metais Jeruzalėje.

Jo tėvas buvo rabi Šimonas Cvi Chaim, iš Jeruzalės išminčių giminės, Šneur Zalman

(„Tania“ autoriaus) ir žinomo chasido rabi Hilelio Mešil Gelbšteino anūkas.

Dar labai jauname amžiuje, būdamas penkerių metų, neteko mamos.

Jis mokėsi ješivoje „Chajei olam“, esančioje Jeruzalėje.


Vieną penktadienį, kaip įprasta prieš Šabatą, rabi Hilelis,

kuris dar buvo jaunas ješivos studentas, atvyko į „mikve“ („mikve“ yra ritualinis

pasinėrimas į šaltinio ar upės vandenį).

Kaip tik tuo metu ten buvo ravas Baruchas ir rabi Mordechai Klar.

Ravas Baruchas tyliai pasakė rabi Mordechajui:

„Matai šitą jaunuolį? Aš labai noriu, kad jis ateitų pas mane.


Ravas Mordechajus susipažino ir susidraugavo su ravu Hileliu.

Jie pradėjo kartu mokytis „Įvado į mokymą apie dešimt sfirot“ pirmą dalį.

Tačiau jis atsisakė atskleisti, kas yra šios knygos autorius.

Rabi Hilelio entuziazmas ir susidomėjimas vis augo, ir jis maldavo

ravo Mordechajaus, jog pasakytų, kas knygos autorius.

Tačiau tik tada, kai jie baigė mokytis pirmą „Įvado į mokymą apie dešimt sfirot“ dalį,

ravas Mordechajus atskleidė rabi Hileliui, jog knygos autorius yra Baal aSulamas.

Ir tada nuvedė jį pas Baal aSulamo sūnų ravą Baruchą.


Nuo to momento rabi Hilelis nebesitraukė nuo ravo Barucho nei per žingsnį.

Jam neberūpėjo niekas gyvenime: nei sveikata, nei uždarbis, nei miegas, nei valgis...

Jis visiškai anuliavosi prieš savo mokytoją ravą Baruchą ir buvo šalia jo

dieną ir naktį, sunkumuose ir džiaugsmuose.

Vienintelis toks, visiškai atsidavęs, ir visada esantis šventame savo mokytojo šešėlyje.