kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotįRabi Hilel Abraham Gelbštein – ravo Barucho mokinys


Apie anuliavimąsi prieš mokytoją yra pasakyta:

Pasidaryk sau mokytoją“.

Baal aSulamas paaiškino:

Mokytojas turi  ne tik paaiškinti įstatymą ir pasakyti, kas yra leidžiama ir kas draudžiama,

tačiau mokytojas  turi įvesti mokinį į dvasinį darbą.

Todėl visada, kai  tekstuose mes sutinkame žodį „veiksmas", tai reiškia darymą, virš logikos.

Ir pasakymas Pasidaryk sau mokytoją“, reiškia tikėjimą virš logikos mokytojo didumu ir išaukštinimu.

Šio tikėjimo realizavimas, be abejo, turi būti veiksmu, nes kuo didesnis mokytojo svarbumas, tuo šis svarbumas labiau įpareigoja atitinkamą elgesį ir pagarbą mokytojui, taip pat jo prašymų ir nurodymų vykdymą.

Iš tikro, tikėjimas mokytojo didumu bei savo supratimo bei norų anuliavimas prieš mokytoją yra labai svarbus dvasinis darbas.

Ir tai yra žmogaus pasiruošimas anuliavimuisi ir tikėjimui  Kūrėjo didumu ir išaukštinimu.

Ir būtent šia savybe ypač pasižymėjo rabi Hilelis.

Jo anuliavimasis prieš mokytoją ravą Baruchą buvo beveik virš žmogaus jėgų ir galimybių.

Kartą jis pasakė:

Verta žmogui dirbti visus septyniasdešimt jo gyvenimo metų, kad jis nusipelnytų vieną vienintelį kartą pajausti, kas tai yra tikėjimas virš logikos”.Meilė draugams


Vėlesniame laikotarpyje rabi Hilelis persikėlė gyventi iš Jeruzalės į Tel Avivo rajoną Jafo.

Rabi Hilelis buvo labai artimas rabi Icchako Agasi bičiulis.

Ir kuomet jo mokytojas ravas Baruchas buvo išvykęs gyventi į užsienį, rabi Hilelis kiekvieną naktį ateidavo į Bnei Braką mokytis kartu su rabi Icchaku.

Jie buvo be galo prisirišę vienas prie kito ir dėjo daug pastangų šiam savo ryšiui išlaikyti.

„Ir mylėk savo artimą kaip patį save“ nėra paprastai pasiekiamas dalykas.

O jei kas nors galvoja kitaip, tai ženklas, kad jis niekada nebandė iš tiesų pajausti širdyje to jausmo.

Tuo laiku rabi Hilelis ir rabi Icchakas buvo neperskiriami.

Jie kartu mokėsi, kartu šventė šventes.

Prie jų dar prisijungė du bičiuliai: rabi Mordechajus Kelar ir rabi Abrahamas Aškenazi iš Tverijos.

Daugybę kartu rabi Hilelis, rabi Icchakas ir rabi Mordechajus vyko į Tveriją, kad pasimokyti kartu su rabi Abrahamu.