kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Mokymo namai Bnei Brake


Kai ravas Baruchas grįžo iš užsienio, jis savo nedideliame bute įkūrė Mokymo namus, ir visas mokymo procesas natūraliai persikėlė ten.

Rabi Hilelis kiekvieną naktį paskutiniu autobusu iš Tel Avivo vykdavo į Bnei Braką, į ravo Barucho mokymo namus.

O jei nebūdavo autobuso, eidavo į Bnei Braką pėsčiomis.

Pirmą valandą nakties jis jau sėdėdavo ir mokydavosi su ravu Baruchu.

Ir taip daugelį metų jis buvo šalia ravo Barucho ir sėmėsi iš jo išminties ir žinių apie darbą Kūrėjui.

Taip pat dažnai ateidavo ir per Šabatus.


Tačiau vėliau rabi Hilelis persikėlė gyventi į Bnei Braką, kad būtų arčiau ravo Barucho.

Tada Šabatui grįždavo namo, paskubomis pavalgydavo Šabato vakarienę, ir iš karto grįždavo pas ravą Baruchą, kuris jau jo laukdavo.


Rabi Hilelis buvo labai artimas ravui Baruchui.

Jie sėdėdavo ir kartu mokydavosi iki pat ryto.

Žiemos metu dažnai susitikdavo ir dieną (tuo metu, kai rabi Hilelis neturėdavo darbo) ir kartu mokydavosi „Įvadą į mokymą apie dešimt sfirot“.

Kai mokydavosi kartu, jiems nereikėdavo ilgų paaiškinimų, jiems užtekdavo užuominų, nes abu buvo be galo dideli išminčiai.Didis Kabalos išminčius


Rabi Hilelis turėjo begalinį norą ir didžiulę trauką vidinei Torai.

Todėl jis pasirinko mažai kam žinomus ravo Barucho mokymo namus ir Baal aSulamo vidinės Toros kelią.

Šis jo savęs anuliavimas leido pasiekti jam didžiules Kūrėjo darbo ir vidinės Toros supratimo aukštumas.

Mokinių kasdien vis daugėjo, jie atvykdavo iš visų šalies kampelių, ir netgi iš užsienio.

Išėjęs į pensiją iš darbo „Chevra kadiša“ (organizacija, besirūpinanti visais žmogaus palaidojimo reikalais), rabi Hilelis mokėsi dieną ir naktį.

Jo pamokos prasidėdavo antrą valandą nakties ir tęsdavosi visą dieną iki vakaro.

Tarp ravo Barucho mokinių jis garsėjo išskirtiniu protu bei nuovokumu.

Rabi Hilelis buvo pasiruošęs mokymui paskirti visą savo laiką – dieną ir naktį.

Miegojo jis minimaliai, nes visada keldavosi antrą nakties ir mokydavosi. Taip pat valgydavo labai mažai – buvo matyti, jog miegas ir valgymas jo visiškai nedomina.

Tačiau kartais kūnas imdavo reikalauti savo – rabi Hilelis užmigdavo bekalbant, tačiau tuoj nubusdavo ir tęsdavo mokymą.