kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הקדמה לספר הזהר  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                            43.


Iš tikro žmogui gimus, jau yra pas jį „šventa siela“.
Ne šventa siela būtent, o tik sielos „kita pusė“,
t.y. „paskutinis“ sielos aspektas,
dėl savo mažumo dar vadinamas „tašku“.


Ir šis „taškas“ jau yra „apsirengęs“ žmogaus širdyje,
t.y. žmogaus noro aspekte, kuris atsiveria žmogaus širdyje.
Tačiau dvasingume yra dėsnis,
kad viskas kas galioje bendrai visoje realybėje,
galioja ir atskirai kieviename pasaulyje,
net kiekvienoje mažiausioje dalyje,
kurią tik galima padalinti.Todėl, kaip visoje realybėje yra penki pasauliai,
ir tai – penkios sfirot k – ch – b – t – m,
taip kiekviename pasaulyje yra penkios sfirot k – ch – b – t – m.


Ir taip pat šios penkios sfirot yra kiekvienoje mažiausioje to pasaulio dalyje.
Dar sakėme, kad mūsų pasaulis dalinasi į d – c – ch – m (domem, comeach, chai, medaber),
ir tai atitinka keturias sfirot ch – b – t – m (chochma, bina, tiferet, malchut).
Tai reiškia, kad domem atitinka malchut,
comeach – tiferet,
chai – bina,
medaber – chochma,
ir visų šaknis, t.y. Kūrėjo dalis, yra keter.


Tačiau, kaip sakėme, kad netgi pačioje mažiausioje dalelėje iš kiekvienos atskiros d – c – ch – m dalies, taip pat yra keturi d – c – ch – m aspektai.
Todėl kiekviename individe iš „medaber“ dalies,
t.y. kiekviename žmoguje,
yra keturios d – c – ch – m dalys noro gauti,
į kurias jau apsirengia „šventos sielos taškas“.


                                                             44.


Ir prieš „13 metų“ (dvasinė kategorija) nėra juntamas šio „taško širdyje“ atsivėrimas.
Tačiau po „13 metų“, kai žmogus pradeda užsiiminėti Tora ir priedermėmis,
atsiveria jam „taškas širdyje“.
Tai reiškia, kad žmogus pradžioje užsiima Tora ir priedermėmis be jokios intencijos,
t.y. be „meilės ir baimės“, kaip pridera aptarnauti Karalių.
Tačiau net užsiimant „lo lišma“ šis „taškas širdyje“ pradeda dideti ir „rodyti save“.
Tai reiškia, kad priedermių atlikimui nereikalinga intencija,
t.y. netgi veiksmas be jokios intencijos gali „ištyrinti“ norą gauti žmoguje.
Tačiau tik pirmos pakopos dydžiu, kuris vadinamas „domem“ (negyvas).


Ir tuo dydžiu, kiek žmogus ištyrino savo noro gauti dalį „domem“,
tuo dydžiu jis stato savo „tašką širdyje“ iš 613 sudėtinių dalių (organų),
ir šis taškas vadinamas „domem šventa siela“.
Todėl, kai žmogus atlieka visas 613 veiksmo priedermes,
yra pastatomos 613 „taško širdyje“ sudėtinės dalys (organai).
Tai reiškia, kad 248 dvasiniai „organai“ yra pastatomi, vykdant 248 priedermes „daryk“,
ir 365 dvasinės „gyslos“ yra pastatomos, atliekant 365 priedermes „nedaryk“.
Kol žmogus tampa „užbaigtas“ šventos sielos objektas (parcufas).


Ir tada žmogaus siela pakyla ir „apsirengia“ į sfirą malchut,
kuri yra dvasiniame Asijos pasaulyje.
Tai reiškia kad visos dvasinės šio pasaulio domem, comeach ir chai sudėtinės dalys,
atitinkančios šią Asijos pasaulio sfirą malchut,
aptarnauja ir padeda žmogaus nefeš parcufui.
Ir siela nefeš dydžiu „padaro protingas“ (atgaivina) šias sudėtines sielos dalis,
taip kad „intelektas“ (muskalot) pasidaro šių dalių dvasinis maistas,
duodantis jėgų augti ir didėti,
ir pritraukti pasaulio Asijos sfiros malchut šviesą visu tobulumu,
kad ji galėtų šviesti žmogaus kūne.
Iš tikro ši tobulumo šviesa padeda žmogui didinti pastangas Toroje ir priedermėse,
bei pakilti į kitas pakopas.


Ir kaip jau sakėme, kad su žmogaus kūno gimimu,
iškart gimsta ir apsirengia jame „nefeš šviesos taškas“.
Taip ir čia, kai tik yra pastatomas visas šventas nefeš parcufas,
jame iškart gimsta aukštesnės pakopos „taškas“,
t.y. paskutinis pasaulio Asija šviesos ruach aspektas,
kuris apsirengia į parcufo nefeš vidų.


Ir tokiu keliu gimsta visos pakopos,
t.y. su kiekvienos žemesnės pakopos atsiradimu (užbaigimu),
iškart išeina paskutinė aukštesnės pakopos dalis.
Tai yra visas ryšys tarp žemesnio ir aukštesnio pacufo, iki pačių didžiausių dvasinių aukštybių.
Ir šio „taško“, kuris nusileidžia iš aukštesnės pakopos dėka,
galima pakilti į visą aukštesnę pakopą.                                                                45.


Ši nefeš šviesa vadinasi pasaulio Asija domem (negyva) šviesa,
kurios paskirtis ištyrinti žmogaus noro gauti dalį „domem“.
Ir jos veikimas dvasingume panašus į negyvos gamtos veikimą materialiame pasaulyje.
Kaip atskiros negyvos gamtos dalys neturi individualaus judesio,
o tik bendras judesys apima tolygiai visą gamtą.
Taip ir Asijos pasaulio parcufo šviesa nefeš,
nors ji turi visas 613 sudėtines dalis (organus),
ir tai yra 613 skirtingi šviesos gavimo būdai,
tačiau skirtumai šviesos gavime nėra juntami.
Ir tik bendra šviesa apima visas sudėtines dalis lygiai,
neišskirdama nei vienos.