kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 Rabi Šmuelis Kohenas – ravo Barucho mokinys


„Ir mylėk savo artimą kaip save patį“


Pati ryškiausia rabi Šmuelio savybė buvo jo meilė draugams.

Jo gyvenime meilė artimui buvo jam didžiausia vertybė.

Visos jo mintys sukosi apie naudą ir pagalbą artimui ir bendruomenei.

Jis buvo visiškai atsidavęs bendruomenei, kartais savo paties gerbūvio sąskaita.

Jeigu tarp draugų įvykdavo konfliktas, rabi Šmuelis taip pergyvendavo, kad nerasdavo sau vietos.

Išsiskyrimo skausmas atimdavo iš jo ramybę.

Visa tai liudija apie didžiulę rabi Šmuelio atsakomybę ir rūpestį dėl bendruomenės.


Tai buvo jautrios ir subtilios sielos žmogus.

Visus savo sielos kampelius paskyrė tam, kad kiltų šventumo pakopomis.

Rabi Šmuelis pasižymėjo ypatingu atsidavimu ir savęs anuliavimu – tiek prieš draugus, tiek prieš mokytoją ravą Baruchą.


Rabi Mileris pasakojo:

„Vienu metu ieškojau galimybių pradėti savo verslą.

Galvojau apie savo natūralių maisto produktų parduotuvę.

Bet aš neturėjau jokio supratimo apie tuos natūralius produktus ir jei ne rabi Šmuelio pagalba, man nieko nebūtų išėję.

Rabi Šmuelis padėjo man visuose kasdieniniuose verslo reikaluose.

Jis tris mėnesius kasdien ateidavo į mano parduotuvę ir praleisdavo joje pusantros valandos.

Jis su didžiule kantrybe aiškino man tų produktų naudingas savybes ir jų paskirtį.

Ir esu visiškai tikras, kad jei ne rabi Šmuelis, nebūčiau nieko pasiekęs“.

Ir čia tik labai mažas pavyzdys iš tūkstančių kitų, rodančių apie didžiulį rabi Šmuelio darbą, vykdant svarbiausią Toros taisyklę „Ir mylėk savo artimą kaip save patį“.