kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

שלבי הסולם חנוכה נר חנוכה בשמאל  

Šlavei haSulam „Chanukos žvakė kairėje“

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį

           


                               

                                                          (Ištraukos)


Pasakė išminčiai:
„Chanukos žvakė turi būti kairėje, o mezuza - dešinėje“(Talmudas, Šabat).
Turime suprasti, ką tai reiškia dvasiniame darbe.
Dar reikia suprasti kodėl parašyta ‚Šar aKavanot“, kad Chanuka ir Purimas yra vienas aspektas? Kodėl abi šios šventės išeina iš tos pačios šaknies, jei per Purimą „vaišės ir linksmybės“, o per Chanuka tik „žiūrėjimas į žvakes“?


Panagrinėkime, kodėl mezuza turi būti dešinėje?
Mezuza, tai žmogaus apsaugos aspektas, todėl ir yra užuomina, kad mezuza turi būti dešinėje.
Tai reiškia, kad apsauga yra susijusi su dešine puse, nes tai chesed (gerumo) aspektas.
Chesed indai (norai) yra visada „dešinėje“, t.y. tikėjimo ir pastangų pusėje, todėl nereikalauja ištaisymo.
Tačiau chochma (žinojimo, malonumo) aspektas yra „kairėje“ pusėje, ir todėl šiems indams (norams) reikalinga ypatinga apsauga.
Netgi materiale pasaulyje yra užuomina, kad žmogus visada pradeda eiti „dešine koja“.
Ir tai užuomina į dvasinį darbą, kad žmogus turi pradėti nuo dešinės, t.y. nuo tobulumo.


Tai reiškia, kad žmogus turi dėkoti Kūrėjui už tai, kad Jis davė žmogui mintį ir norą šiam šventam darbui, ir pas žmogų yra noras, nors mažas, vykdyti Torą ir priedermes veiksmu.
Todėl mezuza, būdama apsauga, skaitosi chasadim aspektas ir yra dešinėje pusėje.


Tačiau Chanuka ir Purimas, pagal šventąjį Ari, yra iš aspekto „hod“, t.y. „didybės“ pusės.
Todėl „hod“ yra kairės pusės aspektas ir tai užuomina į kūrimo tikslą, todėl reikalauja ištaisymų.
Tai reiškia, kad Chanukos (ir Purimo) aspektas yra kairėje, nes tai chochmos šviesa.
Ir nors per Chanuką buvo tik „pertrauka“, t.y. „susitelkimas“ tolesniam karui – tik dvasinis „žiūrėjimo į žvakes“ aspektas, vis tiek tai jau chochmos – kūrimo tikslo pasiekimo pradžia.
Tačiau galutinį kūrimo tikslo pasiekimą simbolizuoja Purimas, per kurį jau yra „vaišės ir linksmybės“.