kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • וכאן מתעוררות כמה שאלות. לפי האמור לעיל כולנו בגדר עוברי התורה, ולא עוד, אלא עיקר התורה אין אנו מקיימים, כי אנו עושים הפרטים, ולהכלל איננו באים. בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Čia iškyla keletas klausimų, iš to kas pasakyta aišku, kad mes, nors ir būdami „Toros žmonėmis“, visai nevykdome Toros, tai reiškia, kad mes atliekame „atskirus“ aspektus, visai nepasiekdami „bendrumo“. (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

שלבי הסולם חנוכה נר חנוכה בשמאל  

Šlavei haSulam „Chanukos žvakė kairėje“

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį

           


                               

                                                          (Ištraukos)


Pasakė išminčiai:
„Chanukos žvakė turi būti kairėje, o mezuza - dešinėje“(Talmudas, Šabat).
Turime suprasti, ką tai reiškia dvasiniame darbe.
Dar reikia suprasti kodėl parašyta ‚Šar aKavanot“, kad Chanuka ir Purimas yra vienas aspektas? Kodėl abi šios šventės išeina iš tos pačios šaknies, jei per Purimą „vaišės ir linksmybės“, o per Chanuka tik „žiūrėjimas į žvakes“?


Panagrinėkime, kodėl mezuza turi būti dešinėje?
Mezuza, tai žmogaus apsaugos aspektas, todėl ir yra užuomina, kad mezuza turi būti dešinėje.
Tai reiškia, kad apsauga yra susijusi su dešine puse, nes tai chesed (gerumo) aspektas.
Chesed indai (norai) yra visada „dešinėje“, t.y. tikėjimo ir pastangų pusėje, todėl nereikalauja ištaisymo.
Tačiau chochma (žinojimo, malonumo) aspektas yra „kairėje“ pusėje, ir todėl šiems indams (norams) reikalinga ypatinga apsauga.
Netgi materiale pasaulyje yra užuomina, kad žmogus visada pradeda eiti „dešine koja“.
Ir tai užuomina į dvasinį darbą, kad žmogus turi pradėti nuo dešinės, t.y. nuo tobulumo.


Tai reiškia, kad žmogus turi dėkoti Kūrėjui už tai, kad Jis davė žmogui mintį ir norą šiam šventam darbui, ir pas žmogų yra noras, nors mažas, vykdyti Torą ir priedermes veiksmu.
Todėl mezuza, būdama apsauga, skaitosi chasadim aspektas ir yra dešinėje pusėje.


Tačiau Chanuka ir Purimas, pagal šventąjį Ari, yra iš aspekto „hod“, t.y. „didybės“ pusės.
Todėl „hod“ yra kairės pusės aspektas ir tai užuomina į kūrimo tikslą, todėl reikalauja ištaisymų.
Tai reiškia, kad Chanukos (ir Purimo) aspektas yra kairėje, nes tai chochmos šviesa.
Ir nors per Chanuką buvo tik „pertrauka“, t.y. „susitelkimas“ tolesniam karui – tik dvasinis „žiūrėjimo į žvakes“ aspektas, vis tiek tai jau chochmos – kūrimo tikslo pasiekimo pradžia.
Tačiau galutinį kūrimo tikslo pasiekimą simbolizuoja Purimas, per kurį jau yra „vaišės ir linksmybės“.