kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הקדמה לספר הזהר 

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                47.


Ir kaip jau sakėme, kad parcufe nefeš,
kurį įgyja žmogus užsiiminėdamas Tora ir priedermėmis be intencijos,
jau yra apsirengęs taškas ruach.


Taip pat ir toliau, žmogui sustiprėjant užsiėmimuose Tora ir priedermėmis su tinkama intencija,
jis ištyrina savo nore gauti pakopą „comeach“.
Tai reiškia, kad tuo savo noro ištyrinimo dydžiu, žmogus iš taško ruach stato visą parcufą.
Todėl dėka 248 priedermių „daryk“, atliekamų su teisinga intencija,
taškas ruach „išsiplečia“ į 248 dvasines dalis (organus).
Ir dėka vykdymo 365 priedermių „nedaryk“ išsiplečia šis taškas į 365 dvasines „gyslas“.


Iš tikro, kai yra užbaigiamos visos 613 dalys (organai),
viskas pakyla ir aprengia dvasinio pasaulio Asija sfirą tiferet.
Ir tiferet sfira jau praleidžia šiam parcufui iš Ein Sofo Palaiminto svarbesnę šviesą,
vadinamą ruach.
Ši šviesa skirta pakopos „comeach“ žmogaus kūne ištyrinimui.


Ir visos Asijos pasaulio „domem, comeach ir chai“ dalys, priklausančios tiferet pakopai,
padeda žmogaus parcufui ruach gauti tiferet šviesas visame pilnume.
Kaip yra paaiškinta apie sfirą nefeš, todėl tai vadinama šventa „comeach“ pakopa.


Šio švytėjimo prigimtis yra panaši į materialių augalų prigimtį,
t.y. jau yra savitas judesys, pastebimas kiekvienoje atskiroje jo dalyje.
Taip ir dvasinės „comeach“ šviesos galia yra didesnė,
todėl šviesa ypatingu būdu šviečia kiekvienai iš 613 parcufo ruach dalių (organų).
Ir kiekviena jų turi savo savitą veikimą, būdingą tik tai daliai (organui).
Taip pat su parcufo ruach išėjimu, kartu išeina ir aukštesnės pakopos,
t.y. nešama taškas, kuris apsirengia parcufo viduje.                                                                         48.


Toliau, dėka užsiėmimais Toros paslaptimis ir priedermių skoniais žmogus ištyrina savo noro gauti dalį „chai“ (gyvulinę).
Ir tuo ištyrinimo dydžiu žmogus stato savo sielos lygį nešama,
kuris apsirengia 248 dvasinėmis dalimis (organais) ir 365 dvasinėmis gyslomis.
Iš tikro, kai yra užbaigiama ši statyba ir pasidaro parcufu, tada viskas pakyla ir apsirengia į dvasinio pasaulio Asija sfirą biną.
Šis indas yra labai skaidrus, t.y. žymiai skaidresnis už ankstesnius indus tiferet ir malchut,
todėl jis praleidžia iš Ein Sofo palaiminto didelę šviesą, vadinamą nešama.


Ir visos Asijos pasaulio „domem, comeach ir chai“ lygių dalys, priklausančios binos pakopai, padeda žmogaus parcufui nešama gauti visas šviesas parcufo bina užpildymui.
Kaip yra aukščiau paaiškinta su šviesa nefeš.
Todėl dvasinis objektas vadinamas „šventu chai (gyvuliniu) aspektu“, ir yra nukreipats žmogaus kūno dalies „chai“ ištyrinimui.
Ir jo švytėjimo prigimtis panaši į į materialaus gyvūno prigimtį.
Tai reiškia, kad šis švytėjimas duoda individualų jausmą kiekvienam organui iš 613 parcufo organų. Taip pat duoda galimybę būti laisvu ir nepriklausomu nuo kitų parcufo sudėtinių dalių.
Ir visos 613 sudėtinės dalys skaitosi atskirais parcufais, su atskiru ir savitu švytėjimu.


Iš tikro šios dvasinės šviesos privalumas lyginant su šviesa ruach toks, koks yra materialiame pasaulyje skirtumas tarp negyvos ir augalinės gamtos bei gyvulinio lygio.
Taip pat su šio parcufo išėjimu, išeina šventos šviesos chaja (sfiros chochma) taškas,
ir apsirengia parcufo nešama viduje.


                                                                     49.


Ir kai žmogus nusipelno šios didelės šviesos vadinamos nešama,
tada visos 613 parcufo sudėtinės dalys (organai) šviečia kiekvienas savita ir skaidria šviesa.
Tai yra kiekviena dalis skaitosi, kaip atskiras parcufas.
Tada žmogui atsidaro galimybė užsiimti kiekviena priederme pagal tikrą jos esmę, mintį ir intenciją.
Iš tikro kiekviena parcufo nešama sudėtinė dalis (organas) nušviečia priedermės vykdymo pobūdį, kuris yra būdingas tik tam organui.


Ir su didele šios šviesos jėga žmogus ištyrina savo noro gauti lygį „medaber“ (kalbantis),
t.y. apverčia į norą sąlygoti.
Todėl tuo ištyrinimo dydžiu žmogus stato jame esantį tašką chaja į 248 dvasinius organus ir 365 dvasines gyslas.
Ir po to viskas kyla ir apsirengia į dvasinio pasaulio Asija sfirą chochma.
Šio indo skaidrumui nėra ribų, todėl jis praleidžia iš Ein sofo Palaiminto labai didelę ir stiprią šviesą, kuri vadinama chaja, arba nešamos nešama šviesa.


Ir visos pasaulio Asija dalys „domem, comeach ir chai“, priklausančios sfirai chochma,
padeda gauti chochmos šviesą visame pilnume,
kaip yra aukščiau paaiškinta su šviesa nefeš.
Todėl dabar šis parcufas vadinasi „šventas medaber“,
nes yra nukreiptas žmogaus kūno dalies „kalbantis“ ištyrinimui.
Ir šios šviesos vertė dvasingume tokia,
kokia yra žmogaus vertė materialiame pasaulyje,
lyginant su likusiomis gamtos negyva, augalinė ir gyvulinė dalimis,
t.y. jau yra įsigyjamas artimo jausmas.
Ir šiame parcufe apsirengiančios Ein Sofo šviesos aspektas vadinamas jechida šviesa.